Czwartek, 03 grudnia 2020 Imieniny obchodzą: Franciszek, Ksawery
Szukaj:

 Dokumenty konkursowe

 
PLIKI DO POBRANIA:
 1. REGULAMIN ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. opublikowany w BIP Nowego Sącza ze zmianami z dnia 28.03.2017 r. (regulamin_zlecania_zadan_publicznych_28.03.2017r.)
   
 2. WZÓR OFERTY (wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego)

 3. WZÓR SPRAWOZDANIA (sprawozdanie_konkursy)
   
 4. WZÓR MAŁY GRANT (oferta_realizacji_zadania_publicznego_maly_grant)
   
 5. SPRAWOZDANIE (sprawozdanie_maly_grant)
   
 6. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA PUBLICZNEGO (zestawienie - arkusz kalkulacyjny xls)
  Obligatoryjnie składane wraz ze sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego przez organizacje pozarządowe, które w danym roku budżetowych otrzymały więcej niż jedną dotację.
 
NOWE WZORÓW DRUKÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 01.03.2019r.:
 1. WZÓR OFERTY (wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego)
 2.  

   
 3. WZÓR SPRAWOZDANIA (sprawozdanie_z_realizacji_zadania_publicznego)
 4.  
 5. UPROSZCZONY WZÓR OFERTY TRYB MAŁYCH ZLECEŃ (uproszczony_wzor_oferty_relizacji_zadania_publicznego_TMZ)
 6.  
 7. UPROSZCZONY WZÓR SPRAWOZDANIA TRYB MAŁYCH ZLECEŃ (uproszczony_wzor_sprawozdania_TMZ)

 

 

 

INNE:

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 40).

 3. Jednolity tekst ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujący stan prawny na dzień 25 lipca 2016 r.
   
 4. KRS- Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 


 

Opracowanie:

Wydział Edukacji i Wychowania

Zespół stanowisk ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i polityki senioralnej