Środa, 12 sierpnia 2020 Imieniny obchodzą: Lech, Innocenty, Makary
Szukaj:

Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość - IV edycja

LISTY POPARCIA DLA PROJEKTU

 

LAUREACI KONKURSU pn. "POMYSŁ KLUCZEM DO SUKCESU"

Skrócone wersje prac konkursowych w kategorii MIASTO NOWY SĄCZ

 


Pełne wersje prac można obejrzeć TUTAJ

 

Skrócone wersje prac konkursowych w kategorii POWIAT NOWOSĄDECKI

 


 

O projekcie

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ma również na celu propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji przedsiębiorczości. Realizacja projektu dowiedzie jak ważna jest przedsiębiorczość, jako umiejętność i jaka różnorodność działań się z nią wiąże.

Szczegółowe zasady realizacji projektu określa regulamin.

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących udział w projekcie. Projekt nie jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych.

 

Kto przystąpił do IV edycji projektu?

Szkoła mogła przystąpić do projektu poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie. Deklarację należało złożyć w terminie do 31.12.2015 w biurze Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Narutowicza 6, Nowy Sącz).

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody przez ucznia na udział w projekcie. Zgody są zbierane przez szkoły deklarujące udział w projekcie oraz przekazywane do Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

Szkoły biorące udział w projekcie:

Szkoły z miasta Nowego Sącza                            Szkoły z powiatu nowosądeckiego

 

Co oferuje projekt?

a przede wszystkim fajną zabawę i spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces w swoim życiu zawodowym.

 


 

Konkurs pn. "Pomysł kluczem do sukcesu" 

Celem Konkursu było kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży poprzez uświadomienie uczestnikom, że odniesienie sukcesu zależy od osobistego zaangażowania i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu.

Konkurs tegorocznej edycji projektu odbył się pn. „Pomysł kluczem do sukcesu”. Jego uczestnicy prezentowali, w formie filmu bądź prezentacji multimedialnej, działanie podjęte w celu rozwiązania wybranego problemu oraz udowadniali, że z sukcesem osiągnęli założone rezultaty.

Zasady są proste! Konkurs prowadzony był w dwóch kategoriach: „Miasto Nowy Sącz” i „Powiat Nowosądecki”.
Prace do konkursu zgłaszał zespół uczniów. Jeden zespół mógł zgłosić tylko jedną pracę, na określonym formularzu. Ocenie podlegały prace, których autorzy uczestniczyli w co najmniej 3 wykładach z wiedzy ekonomicznej prowadzonych w ramach projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość – IV edycja”. Prace można było zgłaszać od 21.03.2016 do 08.04.2016.

Zgłoszone prace konkursowe oceniane były przez powołaną w tym celu kapitułę konkursową. Oprócz kryteriów oceny prac tj. zgodność z przedmiotem konkursu i zawartość merytoryczna, oryginalne ujęcie tematu, czy estetyka wykonania, kapituła brała również pod uwagę stopień zaangażowania autorów prac w realizację zaprezentowanych działań.

W każdej z kategorii przyznane zostało I, II, III miejsce, dwa wyróżnienia (przez komisję konkursową) oraz nagroda publiczności (przez internautów). Laureaci konkursu otrzymali nagrody.

Szczegółowe zasady realizacji konkursu określał regulamin.

Laureaci konkursu


 

Wykłady z wiedzy ekonomicznej

Wykłady z wiedzy ekonomicznej miały formę otwartych zajęć teoretycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz praktyków posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą. Wykłady odbywały się w soboty w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu (ul. Zielona 27, budynek C) zgodnie z ustalonym harmonogramem. Podczas wykładów sporządzane były listy obecności. Uczniowie, którzy wzięli udział w co najmniej 3 wykładach, otrzymali certyfikat potwierdzający ich zaangażowanie w projekt.

Harmonogram wykładów


Opinie uczestników:
wykład nr 1 | wykład nr 2 | wykład nr 3 | wykład nr 4 
                              wykład nr 5


Fotorelacja z wykładu nr 5 (12.03.2016)

     

Fotorelacja z wykładu nr 2 (16.01.2016)

      

Fotorelacja z wykładu nr 1 (09.01.2016)

 


 

Warsztaty z przedsiębiorcami

Warsztaty z przedsiębiorcami miały formę zamkniętych zajęć praktycznych prowadzonych przez przedsiębiorców. Warsztaty odbywały się w firmach oraz szkołach deklarujących udział w projekcie. Jedna grupa warsztatowa liczyła co najmniej 15 uczniów.

Fotorelacja z warsztatów w Meble BUGAJSKI Sp. z o.o. (21.04.2016)

 

Fotorelacja z warsztatów w firmie WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

  

Fotorelacja z warsztatów w FAKRO Sp. z o.o. (15.04.2016)

Fotorelacja z warsztatów u Pana Wojciecha Krupy Firma Harmonica Studio (10.03.2016)

      

Fotorelacja z warsztatów w Fabryce Okien DAKO Sp. z o.o. (02.03.2016)

Fotorelacja z warsztatów u Pana Wojciecha Krupy Firma Harmonica Studio (02.03.2016)

Fotorelacja z warsztatów w Fabryce Okien DAKO Sp. z o.o. (01.03.2016)

Fotorelacja z warsztatów w firmie KALMAR Sp. z o.o. (26.02.2016)

 

Fotorelacja z warsztatów w firmie KALMAR Sp. z o.o. (23.02.2016)

Fotorelacja z warsztatów u Pana Wojciecha Krupy Firma Harmonica Studio (18.02.2016)

 


 

Gala podsumowująca projekt

28 kwietnia 2016 roku w Wyższej Szkole Biznesu - NLU w Nowym Sączu (ul. Zielona 27, aula C 010) odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały ogłoszone wyniki konkursu pn. „Pomysł kluczem do sukcesu” i wręczone nagrody jego laureatom.

Rolę gospodarzy gali pełnili wspólnie Zastępca Prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech i Starosta Nowosądecki Marek Pławiak. - Ktoś powiedział: chcesz, szukasz sposobu. Nie chcesz, szukasz powodu – tak Wojciech Piech skomentował przedsiębiorczość młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. -  Widać, że młodym ludziom w mieście Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim się chce. Widzieliśmy tutaj projekty z dużym  poziomem przedsiębiorczości, przy czym  te projekty pokazywały postawy przedsiębiorcze wzbogacone o element wrażliwości społecznej, wrażliwości na los drugiego człowieka. Jestem tym poruszony - dodał Wojciech Piech.
Zdaniem wiceprezydenta takie podejście do zadań konkursowych pokazuje, że młode pokolenie bynajmniej nie jest obojętne i znieczulone na potrzeby innych ludzi. Wiceprezydent podkreślił też zaangażowanie i dobrą współpracę instytucji współorganizujących projekt i liczną obecność na gali sądeckich przedsiębiorców.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak wysoko ocenił realizowany wspólnie projekt oraz współpracę z Urzędem Miasta Nowego Sącza: - Cieszę się, że ta współpraca przebiega tak dobrze i chcę podkreślić, że nigdy wcześniej powiat i miasto nie miały tak dobrej relacji. Wierzę, że to nie ostatnia wspólna inicjatywa, która będzie przynosić efekty dla mieszkańców Sądecczyzny.

Gość specjalny ...

Młodzi przedsiębiorcy mieli się od kogo uczyć. Gościem specjalnym gali był Ryszard Florek, założyciel prezes zarządu firmy FAKRO. Poza prowadzeniem globalnej firmy pasją Ryszarda Florka jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej. - Dlaczego w bogatych krajach zarabiają cztery razy więcej niż u nas? - pytał Ryszard Florek. I odpowiadał: - Bo mają wyższe PKB. Jeżeli więcej wytwarzamy, to i więcej zarabiamy.
O przewadze globalnych firm decyduje między innymi tzw. efekt skali. Dlatego w interesie państwa leży wsparcie rodzimych firm. - Kraj będzie bogaty, jeśli będzie miał dużo rodzimych firm działających globalnie – podkreślił prezes Florek.
Uczestnicy gali mieli możliwość zadawania pytań swojemu gościowi i było ich tak dużo, że gość nie był w stanie odpowiedzieć na wszystkie. Każdy zadający pytanie otrzymywał upominek.

Ogłoszenie wyników konkursu pn. "Pomysł kluczem do sukcesu" ...

Do konkursu zgłoszono łącznie 22 prace w kategoriach: miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki. Prace konkursowe przygotowywały zespoły w liczbie od 3 do 6 uczniów. Łącznie pracowało nad nimi  93 osoby.
Nagrodzone zespoły otrzymały Sądeckie Bony Zakupowe o wartości odpowiednio 700, 500 i 300 zł oraz zestawy gadżetów i pamiątek. Organizatorzy nie zapomnieli także o pozostałych uczestnikach konkursu, wśród których rozlosowano dodatkowy bon zakupowy i nauczycielach inspirujących uczniów do udziału w projekcie.
 
Laureaci w kategorii miasto Nowy Sącz

I miejsce: Anna Bonar, Ewa Majewska,  Katarzyna Michałczak
Zespół Szkół Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski w Nowym Sączu

II miejsce: Patryk Wolak, Dominik Janur, Michał Szkarłat, Jakub Jabłoński, Martyna Piwowar
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu

III miejsce: Iwona Zięcina, Adrianna Smoleń, Karolina Kochanek, Renata Gorzowska
Zespół Szkół Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski w Nowym Sączu

Wyróżnienie: Klaudia Kulig, Faustyna Kocemba, Małgorzata Czerwińska 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu

Wyróżnienie: Aleksandra Bugno, Karolina Kulińska, Emilia Morawa, Sylwia Popardowska, Dorota Sokołowska 
Zespół Szkół Sióstr Niepokalanek im. Królowej Polski w Nowym Sączu

Nagroda publiczności: Jakub Szura, Dominik Kopek, Natalia Wojnarska
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu
 
Laureaci w kategorii powiat nowosądecki

I miejsce: Sylwia Baziak, Monika Bulanda, Patrycja Jawor, Edyta Kulig
Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku

II miejsce: Magdalena Baran, Anna Lelito, Katarzyna Psiur
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

III miejsce: Ewelina Pelaczyk, Karolina Peregrym, Wiktoria Prusak, Patrycja Flieger, Gabriel Romuzga
Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie

Wyróżnienie: Gabriela Porębska, Agnieszka Stelmach, Wiktoria Szewczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu

Wyróżnienie: Magdalena Gródek, Katarzyna Pietkiewicz, Katarzyna Czup, Aleksandra Brotoj, Karolina Warzecha, Jakub Zając
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

Nagroda publiczności: Paulina Syjud, Katarzyna Kurowska, Agata Wąchała, Małgorzata Polakiewicz, Piotr Polakiewicz, Damian Citak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

 

  

Źródło: www.nowysacz.pl

 

Patronat honorowy:

 

Organizatorzy projektu:

                       Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza (tel. 18 443 43 54, e-mail: wpr@nowysacz.pl).

 


Archiwum wydarzeń IV edycji projektu

Inauguracja IV edycji projektu "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość"

Konferencja w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza zainaugurowała IV edycję projektu pn. "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość", która objęta została honorowym patronatem Narodowego Banku Polskiego. Uroczystego otwarcia projektu dokonał wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech wraz z członkiem Zarządu Starostwa Powiatowego Marianem Rybą.

„Projekt jest przykładem znakomitej współpracy w tzw. ”złotym trójkącie” między samorządem lokalnym, jednostkami edukacji i przedstawicielami środowiska biznesowego. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym, aby taką współpracę intensyfikować, przez to wykorzystywać możliwości zdobywania kwalifikacji przez młodzież i osiągać jeszcze wyższe wskaźniki aktywizacji zawodowej - powiedział wiceprezydent Wojciech Piech. Uczcie się nie tylko po to, by być zatrudnianym, ale również by zatrudniać innych”  - dodał wiceprezydent, zwracając się do zgromadzonych na sali uczniów.  
„Cieszę się, że wspólnie organizujemy ten projekt. Życzę owocnej nauki i dużo sukcesów” – powiedział Marian Ryba, członek Zarządu Starostwa Powiatowego.

Podsumowanie poprzednich edycji projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość” oraz założenia jego czwartej edycji zaprezentowała Alina Marek, dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

O swoich doświadczeniach związanych z projektem opowiadały laureatki I miejsca ubiegłorocznej edycji projektu – Katarzyna Homa oraz Karolina Wańczyk. Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu podkreślały, że udział w projekcie był nie tylko trudem, ale i wspaniałą zabawą i przyjemnością. „Było bardzo miło. Wiele się nauczyliśmy, nabyliśmy nowe umiejętności na przyszłość. Ważna była praca w zespole, równy podział umiejętności, każdy miał swoje zadanie do wykonania. Mogliśmy się wykazać kreatywnością, a wolny czas spędzić nie tylko przed komputerem. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, które z pewnością będzie przydatne w życiu” – podkreślały.

Podczas spotkania w sądeckim ratuszu wykład o nauczaniu przedsiębiorczości w Polsce i Europie przedstawił Michał Izworski, nauczyciel z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu.

 

 

Warto podkreślić, że projekt „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość” został doceniony przez Związek Powiatów Polskich, w rezultacie czego w 2014 roku Miasto Nowy Sącz zostało laureatem konkursu ”Innowacyjny Samorząd 2014” w kategorii „Wspieranie przedsiębiorczości”.

Wśród działań zaplanowanych w ramach projektu odbędą się m.in. wykłady z dziedziny ekonomicznej, warsztaty z przedsiębiorcami oraz konkurs dla młodzieży. 
Pomimo tego, że sam udział nie jest obowiązkowy, dotychczasowe edycje projektu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W poprzedniej, trzeciej edycji, uczestniczyło ponad 450 uczniów. 

W konferencji inaugurującej wzięli udział przedstawiciele władz miasta i starostwa powiatowego, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, radni miejscy i powiatowi, a także młodzież szkolna wraz z opiekunami z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Organizatorem projektu "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość" jest Urząd Miasta Nowego Sącza we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, Sądecką Izbą Gospodarczą, Wyższą Szkołą Biznesu-NLU oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION” w Nowym Sączu