Wtorek, 02 czerwca 2020 Imieniny obchodzą: Piotr, Marianna, Erazm
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (obr. 64 miasto Nowy Sącz)

Nowy Sącz 30.04.2019 r.

Pracownia Geodezyjna
RYSZARD  CHECHELSKI
33-300 Nowy Sącz, ul.1 Brygady 47
018 / 442 71 82, 0 / 607 47 71 82

Zawiadomienie

Na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.) w związku z § 37 tego rozporządzenia

zawiadamiam

że w dniu 31.05.2019 r. (piątek) o godzinie 10:00 zostaną rozpoczęte czynności ustalenia granic w trybie ewidencyjnym działki ewid. nr 61/6 położonej w obrębie 64 miasto Nowy Sącz - z działkami ewid. nr 34/6, 31/1, 30/1, 28/1 położonymi w obr. 64 miasto Nowy Sącz i z działką ewid. nr 61/5 położoną w obrębie 64 miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Wiśniowieckiego oraz czynności ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej (ul. Wiśniowieckiego) zgodnie z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz.872 z późn. zm.).

W związku z powyższym należy zgłosić się do osobistego uczestnictwa z równoczesnym przedstawieniem wszelkich posiadanych dowodów dotyczących własności wymienionych działek, dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocnika reprezentującego właściciela.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic - §38 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.)

W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (ulewny deszcz) zostanie wyznaczony kolejny termin rozprawy na gruncie o którym zainteresowani zostaną zawiadomieni.

mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI
Geodeta uprawniony upr. nr 1058

Do wiadomości:
Właściciele i władający działki ewidencyjnej nr 61/6 położonej w obr. 64 m. Nowy Sącz
Właściciele i władający działek ewidencyjnych nr 34/6, 31/1, 30/1, 28/1, 61/5 położonych w obr. 64 m. Nowy Sącz

Autor: mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI Geodeta uprawniony upr. nr 1058 Dodano: 2019-04-30 15:25:04