Wtorek, 02 czerwca 2020 Imieniny obchodzą: Piotr, Marianna, Erazm
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (obr. 121 Miasto Nowy Sącz)

Nowy Sącz, dnia 30.04.2019r.

inż. Michał Walczyński                                 
ul. Kościuszki 7/1   
33-300 Nowy Sącz   
tel. 606-745-485                                 
 (wykonawca prac geodezyjnych)

Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewid. nr 145,146,147, położonych w obrębie 121.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu - identyfikator zgłoszenia – GEO.6640.2695.2018, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30.05.2019 r. o godz.  13 00 na gruncie zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Nowy Sącz w obr. 121 jako działka ewid. nr 145.

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione nie wzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
 

Autor: inż. Michał Walczyński - geodeta uprawniony Dodano: 2019-04-30 15:27:56