Wtorek, 29 września 2020 Imieniny obchodzą: Michał, Gabriel, Michalina, Rafał
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (obr. 115 jako działka ewid. nr 471/6)

Nowy Sącz, dnia 16.05.2019r.

Geotim
inż. Michał Walczyński                                 
ul. Kościuszki 7/1   
33-300 Nowy Sącz   
tel. 606-745-485                                
(wykonawca prac geodezyjnych)

Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewid. nr 438/21,470/1,470/2,
470/3,470/4,470/6 położonych w obrębie 115.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu - identyfikator zgłoszenia – GEO.6640.3043.2019, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.06.2019 r. o godz.  13 00 na gruncie zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Nowy Sącz w obr. 115 jako działka ewid. nr 471/6

inż. Michał Walczyński 

POUCZENIE
        Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione nie wzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
 

Autor: inż. Michał Walczyński Dodano: 2019-05-17 15:22:36