Czwartek, 03 grudnia 2020 Imieniny obchodzą: Franciszek, Ksawery
Szukaj:

Tryb małych grantów

Zasady trybu małych grantów

Zgodnie z delegacją art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie istnieje możliwość dotowania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert po spełnieniu następujących warunków:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł
   
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
   
 • organizacja może otrzymać z budżetu miasta z pominięciem otwartego konkursu ofert nie więcej niż 20 tys. zł w danym roku budżetowym.

 

Program współpracy, regulamin oraz formularze dot. trybu małych grantów można znaleźć w zakładce Dokumenty konkursowe

 

Małe granty według obszarów współpracy:

Kultura fizyczna:

Oferta Nr TMZ.1/2019

Wnioskodawca: Ognisko TKKF HALNY

Zadanie: Organizacja okazjonalnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Nowego Sącza

Data publikacji w BIP: 14/01/2019

Kwota dotacji: 3 000 zł

 

 

Oferta Nr TMZ.3/2019

Wnioskodawca: Małopolska Wojewódzka Organizacja Ligi Obrony Kraju

Zadanie: Organizacja i przeprowadzenie strzelań w weekendy oraz otwartych zawodów strzeleckich

Data publikacji w BIP: 14/01/2019

Kwota dotacji: 3 000 zł

 

Oferta Nr TMZ.5/2019

Wnioskodawca: Klub Sportowy "ZABEŁCZE"

Zadanie: Organizacja Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci

Data publikacji w BIP: 14/01/2019

Kwota dotacji: 3 000 zł

 

Oferta Nr TNZ.11/2019

Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy "EVAN"

Zadanie: I Puchar Polski Służb Mundurowych w boksie w Nowym Sączu

Data publikacji w BIP: 14/01/2019

Kwota dotacji: 3 000 zł*

*rezygnacja

 

 

Zarządzanie kryzysowe:

Oferta Nr TMZ.2/2019

Wnioskodawca: Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz ZS "STRZELEC" OSW

Zadanie: Program - STRZELEC dla Miasta - zakres postępowania podczas sytuacji kryzysowych dla młodzieży zrzeszonej w Związku Strzeleckim "STRZELEC" Organizacji Społeczno-Wychowawczej - edycja 7

Data publikacji w BIP: 14/01/2019

Kwota dotacji: 5 000 zł

 

Oferta Nr TMZ.14/2019

Wnioskodawca: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Zadanie: Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Data publikacji w BIP: 25/01/2019

Kwota dotacji: 2 000 zł

 

Oferta Nr TMZ.16/2019

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalnego Nowy Sącz

Zadanie: IV Zimowe Manewry Grup Poszukiwawczych "Jamna 2019"

Data publikacji w BIP: 06/02/2019

Kwota dotacji: 3 000 zł

 

Upowszechnianie kultury:

Oferta Nr TMZ.18/2019

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO"

Zadanie:  Wyjazd Młodzieżowego Chóru "Scherzo" do Niepołomic i Poznania

Data publikacji w BIP: 21/02/2019

Kwota dotacji: 4 000 zł

 

Oferta Nr TMZ.21/2019

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sądecki Elektryk

Zadanie: Spotkania z kulturą w elektryku

Data publikacji w BIP: 7/03/2019

Kwota dotacji: 4 000 zł

 

Ekologia i ochrona przyrody:

Oferta Nr TMZ.19/2019

Wnioskodawca: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" w Nowym Sączu

Zadanie:  "Pokonamy Smoga!"

Data publikacji w BIP: 21/02/2019

Kwota dotacji: 5 000 zł

 

Oświata i wychowanie:

Oferta Nr TMZ.20/2019

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sądecki Elektryk

Zadanie: "Coding Night w Elektryku"

Data publikacji w BIP: 08/03/2019

Kwota dotacji: 5 000 zł

 

 

Wzmacnianie sektora pozarządowego:

Oferta Nr TMZ.26/2019

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zadanie:Poradnictwo prawne, księgowe, projektowe dla działających i tworzących się organizacji pozarządowych

Data publikacji w BIP: 12/04/2019

 

Turystyka:

Oferta Nr TMZ.27/2019

Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział BESKID w Nowym Sączu

Zadanie: Z PTTK wspólnym szlakiem

Data Publikacji w BIP: 16/04/2019

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii:

Oferta Nr TMZ.28/2019

Wnioskodawca: Fundacja Help You

Zadanie: Bezpieczne wakacje - oswoić trudny świat

Data Publikacji w BIP: 18/04/2019

 

Oferta Nr TMZ.29/2019

Wnioskodawca: Stowarzyszenie TĘCZA przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu

Zadanie: Kolorowe lato

Data Publikacji w BIP: 18/04/2019

 

 


 

Archiwum 2018:

Kultura fizyczna

Wydział merytoryczny: Wydział Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej

 

Pracownik merytoryczny: Marcin Karcz, tel. 18 44-86-775

 

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

 1. Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej na terenie miasta Nowego Sącza.

 

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

 • Zakładana minimalna kwota środków: 15 000 zł
 • Rozdysponowane środki:15 000 zł
 • Pozostałe środki: 0 zł

  

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie/oferta Kwota przyznanej dotacji
 135 Stowarzyszenie "TURKUS" Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej Organizacja "Festynu Rowerowego" - publikacja 10/01/2018 2500 zł.
136  Ognisko TKKF "HALNY" w Nowym Sączu Organizacja okazjonalnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Nowego Sącza - publikacja 10/01/2018 2500 zł.
137 Klub Sportowy "ZABEŁCZE" Organizacja Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci - publikacja 10/01/2018 1000 zł.
138 Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego "ALF" Organizacja turniejów brydża sportowego. 1 Mistrzostwa Nowego Sącza par. 2 Indywidualne Mistrzostwa Nowego Sącza - publikacja 10/01/2018  1500 zł.
140 Liga Obrony Kraju Organizacja zajęć strzeleckich w weekendy, oraz przeprowadzenie otwartych zawodów strzeleckich - publikacja 10/01/2018  4000 zł.
143 Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz ZS "Strzelec" OSW XIV Zawody Sportowo-Obronne dla uczniów klas o profilu wojskowym i członków Związku Strzeleckiego "STRZELEC" Organizacji Społeczno-Wychowawczej - publikacja 10/01/2018  3500 zł.

 


Rozwój przedsiębiorczości

Wydział merytoryczny: Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych

 

Pracownik merytoryczny: Elżbieta Pach, tel. 18 41-45-090

 

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

 1. Kształtowanie aktywnej i przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży, w tym włączenie pracodawców do tego procesu;
 2. Popularyzacja lokalnych zasobów i wyróżników w obszarze przedsiębiorczości;
 3. Działania na rzecz budowania współpracy administracji, biznesu i nauki z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

 

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

 • Zakładana minimalna kwota środków: 10 000 zł
 • Rozdysponowane środki: 10 000 zł
 • Pozostałe środki: 0 zł

 

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Zadanie/oferta Kwota przyznanej dotacji
 160  Zdrowy Produkt Przedsiębiorcy Regionu 2018 - publikacja 16/07/2018   5 000,00 zł
 161 Przedsiębiorczość - nasze dziedzictwo i przyszłość  - publikacja 19/07/2018  5 000,00 zł

Ekologia i ochrona przyrody

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej

 

Pracownik merytoryczny: Agnieszka Michalik, tel. 18 415-65-56

 

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

 1. Edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku z zakresu właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.

 

 

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

 • Zakładana minimalna kwota środków: 5 000 zł
 • Rozdysponowane środki: 5 000 zl
 • Pozostałe środki: 0 zł

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie/oferta Kwota przyznanej dotacji
 154  Stowarzyszenie Sądecki Elektryk SOS dla Sądecczyzny IX edycja - jak segregować odpady w szkole - publikacja 26/02/2018  3000 zł.
166 Stowarzyszenie VIRTUS Upcyklingowa rzecz użytkowa -publikacja 05/10/2018 2000 zł

Zarządzanie kryzysowe

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

 

Pracownik merytoryczny: Piotr Wilczewski, 18 44-86-681

 

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

 1. Upowszechnianie i wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjnych związanych z szeroko rozumianą problematyką występowania zagrożeń i ochrony przed nimi.
 2. Podejmowanie działań mających na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnych zagrożeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia powodziowego.

 

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

 • Zakładana minimalna kwota środków: 10 000 zł
 • Rozdysponowane środki: 8 000 zł
 • Pozostałe środki:  2 000 zł

 

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie/oferta Kwota przyznanej dotacji
145 Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża  Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK - data publikacji 10/01/2018 2000 zł.
 149 Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz ZS "Strzelec" OSW Program "Strzelec dla miasta - zakres postępowania podczas sytuacji kryzysowych dla młodzieży zrzeszonej w ZS. "STRZELEC" OSW - edycja 6 - data publikacji 17/01/2018  6000 zł.

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Wydział merytoryczny: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej

 

Pracownik merytoryczny: Agnieszka Szeliga, 18 44-86-787

 

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

 1. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk
  zagrożonych uzależnieniami i zachowaniami dysfunkcyjnymi;
 2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe
  oraz ofiarom przestępstw będących następstwem nadużywania alkoholu i narkotyków;
 3. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych uzupełnionych programem profilaktycznym
  dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami;
 4. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach socjoterapeutycznych
  i środowiskowych;
 5. Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych
  mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych;
 6. Prowadzenie programów profilaktycznych w oparciu o wolontariat.

 Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

 • Zakładana minimalna kwota środków:
 • Rozdysponowane środki: 
 • Pozostałe środki:

 

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie/oferta Kwota przyznanej dotacji
157 Fundacja "Będzie dobrze" Pokonajmy uzależnienia przez zabawę - data publikacji 6/06/2018 8 000 zł
 163 Stowarzyszenie Dobre "Trzeźwo myślę - zdrowo myślę" data publikacji 14/08/2018 5 000 zl

 

 

Wzmacnianie sektora pozarządowego

Wydział merytoryczny: Kancelaria

 

Pracownik merytoryczny: Kamila Mateja, 18 44-90-705

 

Katalog priorytetowych zadań publicznych wg rocznego programu współpracy:

Dofinansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Miasta oraz służących realizacji priorytetowych zadań publicznych Miasta.

 

Kwoty dofinansowania w trybie małych grantów:

 • Zakładana minimalna kwota środków: 7 000 zł
 • Rozdysponowane środki: 7 000 zł
 • Pozostałe środki: 0 zł

 

Informacje o projektach grantowych:

Nr oferty Oferent Zadanie/oferta Kwota przyznanej dotacji
167 Stowarzyszenie Chóru SCHERZO  Koncert Jubileuszowy 200-lecia Gimnazjum i Liceum w Nowym Sączu - data publikacji 19/10/2018 7 000 zł 
       

Małe granty - informacje archiwalne

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

 

 

Opracowanie: Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza