Niedziela, 01 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Wiktoryna
Szukaj:

Kategoria: Informacje dla NGO

Otwarty konkurs ofert „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert z obszaru „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”, na zlecenie realizacji zadania publicznego:„Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych” a w szczególności na organizację w dniu 23 czerwca 2018 r. festynu inaugurującego akcję Bezpieczne Wakacje.

 

Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Termin składania ofert ustala się na okres od 18 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.

 

Oferty należy składać w: Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz (pok. nr 9) lub Punkcie Informacyjno-Kasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Lwowska 80 (Galeria Trzy Korony, poziom - 2) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz (liczy się data wpływu do Biura Obsługi Mieszkańców) z dopiskiem „OTWARTY
KONKURS OFERT”.

Autor: Kamila Mateja Dodano: 2018-05-18 17:47:34