Niedziela, 01 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Wiktoryna
Szukaj:

Kategoria: Informacje dla NGO

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2019

Na podstawie:


1.Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r.

2.Zarządzenie nr 538/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 9 października 2018 r.

 

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forumi nternetowego www.konsultacje.nowysacz.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 24 października 2018 r.

 

Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:


1)Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych,które można odebrać w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu,


2)Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl,


3)Otwartego spotkania z udziałem członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. o godz. 16.30, w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego, w budynku sądeckiego Ratusza;

 

Uwagi do projektu Programu należy składać na kartach konsultacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Rynek 1, pok. nr 9)lub Punkcie Informacyjno-Kasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza, (ul.Lwowska 80 -Galeria Trzy Korony, poziom - 2) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@nowysacz.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2019”.

Wypełnione karty należy składać/przesyłać przez cały okres trwania konsultacji oraz podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 17 października br.

 

Projekt_uchwały_Rady_Miasta_Nowego_Sącza_w_sprawie_programu_współpracy_
miasta_Nowego_Sącza_z_organizacjami_pozarządowymi_oraz_innymi_podmiotami_
prowadzącymi_działalność_pożytkupublicznego_na_rok_2019

Karta konsultacyjna

 

Autor: Kamila Mateja Dodano: 2018-10-10 18:31:24