Piątek, 30 października 2020 Imieniny obchodzą: Zenobia, Przemysław
Szukaj:

Kategoria: Informacje dla NGO

Nabór do Komisji Konkursowych

Do 10 grudnia 2018 roku będzie prowadzony nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, opiniujących oferty w ogłaszanych przez Miasto Nowy Sącz otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
 

Kandydatami na członków komisji konkursowych mogą być członkowie organizacji pozarządowych oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (nie będące ich członkami) umocowane do reprezentowania organizacji.
 

Nabór prowadzony jest na podstawie pisemnych zgłoszeń, składanych na formularzach zgłoszeniowych, dla każdego kandydata odrębnie. Formularz zgłoszenia do pobrania: FORMULARZ
 

Przewiduje się zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert w następujących obszarach współpracy:
 

 • Oświata i wychowanie
 • Upowszechnianie kultury
 • Ochrona zdrowia
 • Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
 • Kultura fizyczna
 • Turystyka
 • Przeciwdziałanie bezrobociu
 • Pomoc społeczna
 • Ekologia i ochrona przyrody
 • Wzmocnienie sektora pozarządowego
 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Autor: Kancelari -Biuro Organizacji Pozarządowych Dodano: 2018-11-29 15:06:19