Niedziela, 01 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Wiktoryna
Szukaj:

Informacje dla NGO

Centrum Seniora w Nowym Sączu

W Nowym Sączu powstaje Sądeckie Centrum Seniora. To miejsce, gdzie sądeccy seniorzy będą mogli spędzać aktywnie czas. Będzie ono również spełniać funkcje centrum koordynacji działań podejmowanych na rzecz szeroko pojętej aktywizacji ludzi starszych. Placówka będzie się mieścić przy ul. Szwedzkiej 2, w pomieszczeniach dawnej galerii BWA. Miasto pozyskało na uruchomienie Centrum 119 tys. złotych w ramach programu Senior+.

dodano: 2017-05-05

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert z obszaru "Wzmocnienie sektora pozarządowego"

Prezydent Miasta Nowego Sącza mając na uwadze potrzebę zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności sądeckich organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie wkładów własnych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert.

dodano: 2017-04-28

czytaj całość

Poza Stereotypem- Senior Roku 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2016 w XI Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2016”.

dodano: 2017-04-18

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert z obszaru "Kultura fizyczna"

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z obszaru „Kultura fizyczna” pn. Prowadzenie na terenie Miasta Nowego Sącza lokalnego ośrodka „Kibice Razem 2017”.

dodano: 2017-04-06

czytaj całość

Zmiany w regulaminie zlecania zadań publicznych

Informujemy, iż w Regulaminie zlecania zadań publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 421/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 października 2016 r. wprowadza się zmiany.

dodano: 2017-03-29

czytaj całość

Informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa Małopolskiego.

Działasz w młodej organizacji pozarządowej? Masz swoją grupę z którą realizujesz pasje? Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności?Chcesz wzmocnić swoją organizację? Jeśli tak - FIO MALOPOLSKA LOKALNIE jest dla Ciebie!

dodano: 2017-03-29

czytaj całość

Pieniądze na ośrodki dla dzieci i młodzieży.

31 marca 2017 r. startuje konkurs dotacji na tworzenie nowych lub rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego w regionie.Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel 100 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

dodano: 2017-03-28

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert z obszaru "Kultury fizycznej".

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Kultura fizyczna".

dodano: 2017-03-21

czytaj całość

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy.

W imieniu Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z EFS.

dodano: 2017-03-17

czytaj całość

Szansa dla organizacji z Małopolski: konkurs „Adamed dla Seniora” trwa!

O 30 000 zł będą rywalizować organizacje z całej Polski, podejmujące działania w zakresie aktywizacji osób starszych. Celem konkursu ogłoszonego przez Grupę Adamed jest zwrócenie uwagi na ciągle istniejący problem niewykorzystanego potencjału seniorów.

dodano: 2017-03-15

czytaj całość