Niedziela, 01 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Wiktoryna
Szukaj:

Informacje dla NGO

Promocja 1% Informuj Mądrze.

Przypominamy, że organizacja pożytku publicznego, która chce zachęcić do przekazania jej 1% podatku, wykorzystując do tego materiały promocyjne, musi w nich wyraźnie zaznaczyć, że finansuje ich publikację ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Tak stanowi rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

dodano: 2017-02-10

czytaj całość

Nowy numer Newslettera

Przedstawiamy nowy numer newslettera Biura Organizacji Pozarządowych.

dodano: 2017-01-31

czytaj całość

Erasmus plus Termin składania wniosków w 2017

Erasmus plus to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską.

dodano: 2017-01-26

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert "Ekologia i ochrona przyrody"

Prezydent Miasta Nowego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona przyrody".

dodano: 2017-01-24

czytaj całość

Ogłoszenie o wynikach otwartych konkursów ofert

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017, ogłoszonych w dniu 1.12.2016 r.

dodano: 2017-01-20

czytaj całość

Małopolska Gościnna 2017. Ruszył nabór wniosków.

Ruszył nabór wniosków na realizację zadań zwiększających atrakcyjność turystyczną Małopolski.Do otwartego konkursu ofert mogą stawać organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które wśród swoich celów statutowych mają zadania związane z turystyką i krajoznawstwem.

dodano: 2017-01-20

czytaj całość

Mecenat Małopolski 2017

Ruszył nabór wniosków na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w ramach konkursu „Mecenat Małopolski”. Jego głównym założeniem jest zwiększenie udziału sektora non-profit w realizacji zapisów strategii województwa małopolskiego dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

dodano: 2017-01-19

czytaj całość

Włącz się w akcję „Decydujesz, pomagamy”

Ruszyła II edycja programu „Decydujesz – pomagamy”. Mieszkańcy Miasta Nowego Sącza mogą ubiegać się o granty na realizację projektów społecznych.

dodano: 2017-01-18

czytaj całość

Ostatnie posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż przewodniczył posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Było to ostatnie posiedzenie Rady w kadencji 2015-2017.Podczas spotkania zaakceptowano kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku oraz podsumowano działalność Rady

dodano: 2017-01-09

czytaj całość

Nowe konkursy i programy -polityka społeczna

MRPiPS zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

dodano: 2017-01-05

czytaj całość