Piątek, 23 października 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Marlena
Szukaj:

Kategoria: Informacje dla Radnych Miasta Nowego Sącza

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM odbędzie się 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 13:00  na kładce przy Moście 700-lecia od strony ul. Nadbrzeżnej (I część ) oraz o godz. 15:00 w sali nr 15, w Ratuszu (II część).
Tematyka posiedzenia:
1. Zapoznanie się ze stanem faktycznym grobli kierunkowych przy rzece Kamienica w związku z trwającą budową trasy pieszo-biegowo-rowerowej w ramach zadania pn. Centra Aktywnego Wypoczynku (I część).
2. Omówienie i zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2018 rok” – w zakresie objętym działaniem Komisji w działach: 752 - „Obrona narodowa" i 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (II część).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- w sprawie przekazania na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie kwoty 50 000,00 zł. - druk nr 140.
4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Autor: - Dodano: 2019-05-10 10:45:08