Piątek, 23 października 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Marlena
Szukaj:

Kategoria: Informacje dla Radnych Miasta Nowego Sącza

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi RM odbędzie się 17 maja 2019 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie rocznych sprawozdań instytucji kultury za 2018 r.:
• Nowosądeckiej Małej Galerii,
• Sądeckiej Biblioteki Publicznej,
• Miejskiego Ośrodka Kultury.
2. Omówienie i zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2018 rok” –
w zakresie objętym działaniem Komisji, w dziale:
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
3. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2018.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały skierowanej do Komisji na najbliższą Sesję RM:
– w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – druk nr 153.
5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał odesłanych na ostatniej Sesji RM do Komisji:
- w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Nowego Sącza ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – druk nr 134;
- w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Nowego Sącza ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” – druk nr 135.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

* Informuję, iż zmianie uległa godzina posiedzenia Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi z 13:00 na 14:00 oraz miejsce spotkania, które odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury, w Sali Konferencyjnej (sala nr 13A, parter).
 

Autor: - Dodano: 2019-05-14 14:42:17