Piątek, 30 października 2020 Imieniny obchodzą: Zenobia, Przemysław
Szukaj:

Kategoria: Informacje dla Radnych Miasta Nowego Sącza

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się 17 maja 2019 r. (piątek) o godz. 14:10
w reprezentacyjnej sali im. Stanisława Małachowskiego, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Przedstawienie przez Reprezentanta Sądeckiego Urzędu Pracy informacji na temat zapotrzebowania
na pracowników określonych profesji na lokalnym rynku pracy w 2019 roku oraz w latach następnych.
2. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z organizacji Sądeckich Targów Edukacyjnych.
3. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2018”.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych
 przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku – druk nr 136;
- w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla prowadzonych na terenie Miasta Nowego Sącza niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, innych form wychowania przedszkolnego
oraz określenia kryteriów wyboru ofert – druk nr 145;
- w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta – druk nr 146;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. – druk nr 152.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: - Dodano: 2019-05-14 14:44:08