Sobota, 24 października 2020 Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Antoni
Szukaj:

Kategoria: Informacje dla Radnych Miasta Nowego Sącza

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2018. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk
nr 151 wraz z autopoprawką.
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019
Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 152
wraz z autopoprawką.
- projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego - druk nr 142.
- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych w 2020 r.,
do wydatkowania z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację budżetu obywatelskiego
miasta Nowego Sącza - druk nr 143.
- projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie kwoty 50.000,00 zł - druk nr 140.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych
przez Miasto Nowy Sącz - druk nr 148.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości -
druk nr 144.
- projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie akcji „Plastikowa Butelka Zwrotna” - druk nr 138.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Autor: - Dodano: 2019-05-17 09:44:06