Niedziela, 01 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Wiktoryna
Szukaj:

Kategoria: Informacje dla Radnych Miasta Nowego Sącza

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 21 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00
w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał, skierowanych
do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia przez mieszkańców Miasta Nowego Sącza obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty – druk nr 139;
- w sprawie rozwiązania spółki Sądecka Infrastruktura Miejska, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – druk nr 141;
- w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – druk nr 142;
- w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta – druk nr 146;
- w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowym Sączu,
ul. Klasztorna 46, utworzenie Żłobka Miejskiego nr 2 w Nowym Sączu i Żłobka Miejskiego
 nr 3 w Nowym Sączu i nadania im statutów oraz utworzenia i nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Nowym Sączu – druk nr 147;
- w sprawie przyznania  Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” – druk
 nr 153.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: - Dodano: 2019-05-17 10:12:43