Niedziela, 05 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Antoni, Karolina, Michał
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WGM-A-7

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja administracyjna o ustanowieniu trwałego zarządu na nieruchomości

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek zainteresowanego o ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Nie dotyczy

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: W siedzibie Wydziału Geodezji i Mienia – osobiście lub telefonicznie

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: W Biurze Obsługi Mieszkańców, budynek Ratusza, Rynek 1, dziennik podawczy, parter, pokój nr 9 lub w sekretariacie Wydziału Geodezji i Mienia ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 213, w Punkcie Informacyjno – Kasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza w Galerii Trzy Korony, ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami ul. Szwedzka 2, II piętro

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: 2 miesiące od wszczęcia postępowania

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w przypadku nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Sącz, lub do Wojewody Małopolskiego w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Geodezji i Mienia – Referat Gospodarki Nieruchomościami
Siedziba: ul. Szwedzka 2, II piętro
Telefon: 18 44 86 700
Fax: 18 44 86 701
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Dyrektor Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza - Krzysztof Kurzeja
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środę w godz. 11.00 – 13.00 – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Jowita Basta-Wilk - podinspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 202
Telefon: 18 44 86 725
E-mali: jbasta-wilk@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121, zpóźn. zm.)


XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: nie dotyczy
XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 22.11.2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Jowita Basta-Wilk - podinspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 202
Telefon: 18 44 86 725
E-mali: jbasta-wilk@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz wniosku

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii