Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: SBP-B-2

Udostępnianie zbiorów na miejscu

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Udostępnianie książek i czasopism.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Karta czytelnika, dokument tożsamości ( dowód osobisty, legitymacja), wypełniony rewers zawierający: nazwisko autora, tytuł książki, sygnaturę.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Bezpłatnie

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Usługa wykonywana na bieżąco.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Dokumenty do wglądu w agendach udostępniania zbiorów na miejscu.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Na bieżąco.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: ( w tym obowiązkowe opłaty) Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury UM w Nowym Sączu.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego

Siedziba: ul. Franciszkańska 11
Telefon: 18 443-87-52, 18 443-83-02, fax 18 443-83-01
E-mail: informacja@sbp.nowysacz.pl
NIP 734-27-12-836 REGON 491985828 Bank Zachodni WBK S.A. 2 O/ Nowy Sącz 79 15001559-121550008301 0000

Godziny pracy: pon., wt., czw., pt. 9.00-19.00; śr., sob.9.00-15.00 oraz zał. nr 2 (sieć biblioteki)

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Barbara Pawlik dyrektor SBP ul. Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-87-52, 443-83-02 dyrektor@sbp.nowysacz.pl

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego

Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego

Siedziba: ul. Franciszkańska 11
Telefon: 18 443-87-52, 18 443-83-02
E-mail: informacja@sbp.nowysacz.pl

Godziny pracy: pon., wt., czw., pt. 9.00-19.00; śr., sob. 9.00 –15.00 oraz Działu Udostępniania Zbiorów zał. nr 2

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa o bibliotekach z 27.06.1997 r. ( Dz. U. z 19.03.2018 r. poz. 574 )

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UWAGA PATRZ ODPOWIEDNI ZAŁĄCZNIK DO KARTY INFORMACYJNEJ!

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 7.02.2019

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Barbara Pawlik dyrektor SBP ul. Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-87-52, 443-83-02 dyrektor@sbp.nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Udostępnianie zbiorów na miejscu - sieć placówek | Informacje o zasadach przetwarzania danych

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii