Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: SBP-B-6

Organizacja wystaw w zabytkowych piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Zorganizowanie wystawy.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek zainteresowanej strony.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Bezpłatnie

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Nie dotyczy

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: W uzgodnieniu z wnioskodawcą w miarę wolnych terminów.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury UM w Nowym Sączu.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego

Siedziba: ul. Franciszkańska 11
Telefon: 18 443-87-52, 18 443-83-02, fax 18 443-83-01
E-mail: mzajac@sbp.nowysacz.pl
NIP 734-27-12-836 REGON 491985828 Kredyt Bank S. A. o/Nowy Sącz 79 15001559-121550008301 0000

Godziny pracy: pon., wt., śr., czw., pt. 7.30-15.30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Barbara Pawlik dyrektor SBP ul. Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-87-52, 443-83-02 dyrektor@sbp.nowysacz.pl

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Dorota Wcześny, Magdalena Zając, Anna Kosowska-Zgrzeblak

Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego
Siedziba: ul. Franciszkańska 11
Telefon: 18 443-87-52, 18 443-83-02 wew. 24 lub 29
E-mail: mzajac@sbp.nowysacz.pl

Godziny pracy: pon., wt. śr., czw., pt. 7.30 -15.30


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa o bibliotekach z 27.06.1997 r. ( Dz. U. z 19.03.2018 r. poz. 574 )
Ustawa z 25.X.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: UWAGA PATRZ ODPOWIEDNI ZAŁĄCZNIK DO KARTY INFORMACYJNEJ!

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 7.02.2019

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Barbara Pawlik, dyrektor SBP ul. Franciszkańska 11, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-87-52, 443-83-02 dyrektor@sbp.nowysacz.pl


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Informacje o zasadach przetwarzania danych

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii