Niedziela, 05 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Antoni, Karolina, Michał
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WZO-K-4

Wydawanie opinii dotyczących lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Postanowienie.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Zawiadomienie Urzędu o wszczęciu postępowania.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Bez opłat.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: W Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej, ul. Rynek 22, 33-300 Nowy Sącz.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Pocztą.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: 14 dni.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu przy ul. Gorzkowskiej 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia..

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Nowego Sącza,
33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 3
tel. 0-18 415 65 73 (czynny w godzinach urzędowania KRPA)
Posiedzenia komisji:
poniedziałek 14.30 – 16.30
czwartek 14.30 – 16.30
Przyjmowanie stron:
poniedziałek 15.00-16.00
czwartek 15.00 – 16.00

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Grzegorz Chochla
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach pracy Wydziału.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Bogdan Kajzer – Przewodniczący
Urszula Kożuch - Sekretarz
Małgorzata Paluch
Adam Mółka
Krystyna Witkowska
Józef Bocheński

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Art. 123 § 1i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.). art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.).

XVI. INFORMACJA NT. PZRETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi - ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 10.09.2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Grzegorz Chochla, Tel : 018 448 67 80, gchochla@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii