Piątek, 10 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Olaf, Filip, Amelia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: NIP-P-4

Informacja internetowa.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Usługi świadczone w formie pisemnej.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Nie dotyczy.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Bezpłatnie.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Nie dotyczy.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Na bieżąco.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – Jednostka budżetowa Urzędu Miasta
Siedziba: ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 018/442-35-68
E-mail: ekuba@inkubator.nowysacz.pl; sekretariat@inkubator.nowysacz.pl
Godziny pracy: 730 - 15 30
NIP: 734-29-44-765
REGON: 492840405
Nr rachunku: 12 1050 1445 1000 0023 5306 4047 w ING Bank Śląski S.A.

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Grzegorz Sus – Dyrektor.
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor NIP przyjmuje w godzinach pracy Jednostki tj. od 7:30-15:30.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Grzegorz Sus - Dyrektor NIP
Agnieszka Ogórek – Główny Księgowy
Małgorzata Furtak – Inspektor ds. doradztwa biznesowego
Anna Wroniewicz - Inspektor ds. doradztwa biznesowego
Agnieszka Kaleta-Fecko – Inspektor ds. kadrowo-administracyjnych

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Regulamin Organizacyjny Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Nowym Sączu z dnia 16.11.2018 r.

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 28.01.2019 r.


XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Grzegorz Sus – Dyrektor Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
ul. Wyspiańskiego 13,33-300 Nowy Sącz; tel. 18/442 35 68; e-mail: ekuba@inkubator.nowysacz.pl.

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii