Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: MOK-K-7

Organizacja imprez plenerowych i festynów rodzinnych.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI: : Usługa ta obejmuje m. in. organizację dużych imprez na Rynku Starego Miasta z

udziałem znanych artystów i wykonawców rodzimych, kameralnych koncertów na Plantach Sądeckich, Festynów Rodzinnych na inaugurację akcji „Bezpieczne Wakacje” i Sądeckich Jarmarków Anielskich na Rynku .

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Umowy z wykonawcami i z ZaiKSem, zezwolenia Urzędu Miasta i służb specjalnych (Policji, Pogotowia, Straży Pożarnej)

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Wynagrodzenie zgodne z umową zawartą z wykonawcami profesjonalnymi
IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy
VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy
VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Bezpośrednio w instytucji lub za pośrednictwem strony internetowej MOK
VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Nie dotyczy
IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy
X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z harmonogramem imprez oraz wedle zapotrzebowania
XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy
XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Kultury Adres: 33-300 Nowy Sącz, Al. Wolności 23
Telefon: 0-18 443 89 59
E-mail: mok@mok.nowysacz.pl
Godziny pracy: 8.00-21.00 (8.00 – 16.00 - administracja)
NIP: 734-30-10-800
REGON: 492924183
Kod terytorialny GUS: 12 62 01 1
Rachunek bankowy: BPS o/N.Sącz 66 1930 1826 2006 0062 7513 0001

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Dyrektor MOK - Marta Jakubowska Godziny przyjęć w sprawach związanych ze skargami i wnioskami : 8.00 – 16.00

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Kierownik Działu Artystycznego: Janusz Michalik – godziny pracy: 8.00 – 16.00 (mail: j.michalik@mok.nowysacz.pl)

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 29.11.2017 r.
XVII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Marta Jakubowska – Dyrektor MOK, 33-300 Nowy Sącz, Al.Wolności 23
Telefon: 0-18 443 89 59
E-mail: m.jakubowska@mok.nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii