Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: ZPKZ-A-3

Kursy zawodowe dla uczniów młodocianych pracowników

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Kursy zawodowe w formie 4-ro tygodniowych turnusów. Dla zawodów unikalnych konsultacje indywidualne.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Skierowanie ze szkoły

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Dla szkół prowadzonych przez Urząd Miasta Nowego Sącza kursy bezpłatne, dla innych zleceniodawców opłaty wg kalkulacji

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Wymagane przy wpłatach realizowanych przelewem

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Na bieżąco – osobiście lub telefonicznie.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Na bieżąco – osobiście lub faksem

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Osobiście lub za pośrednictwem poczty

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: cztery tygodnie

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie przewidziano

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego
Siedziba: ul. Zamenhofa 1
Telefon/fax (18) 443-74-19, lub 443-82-13
e-mail: biuro@ckp-ns.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.00-15.00
NIP: 7343246017
REGON: 120493751
Nr rachunku. bankowego: 49 1050 1445 1000 0023 5306 6000


XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: mgr Ryszard STOJAK - Dyrektor ZPKZ w Nowym Sączu
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach pracy .

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: mgr inż. Tomasz Leja - Kierownik Szkolenia
ZPKZ Nowy Sącz, ul. Zamenhofa 1
Telefon/fax. 18/ 443-74-19, 443-82-13
e-mail: biuro@ckp-ns.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.00-15.00


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym ośrodków dokształcenia i doskonalenia zawodowego. (Dz.U z 2003r. Nr 132, poz. 1225)


XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 2017-11-30

XVII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: mgr Ryszard Stojak
Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego
33-300 Nowy Sącz, ul. Zamenhofa 1
Telefon/fax. (18) 443-74-19, lub 443-82-13
e-mail: biuro@ckp-ns.edu.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii