Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: ZPKZ-A-6

Kurs spawania na uprawnienia spawalnicze: spawacza rur metodą MAG(135), TIG(141), Elektryczną(111), Gazową(311)

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Kurs teoretyczny i praktyczny zakończony egzaminem na określone uprawnienia.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Książeczka spawalnicza z wpisem ukończonego Kursu ponadpodstawowego lub Spawacza blach w danej metodzie. Dowód osobisty

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Opłata za kurs i egzamin 2200– 2600zł

IV. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH ZASWIADCZEŃ Uprawnienia spawalnicze ponadpodstawowe lub spawacza blach w danej metodzie

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Na bieżąco - zgłoszenia osobiście, telefonicznie lub faksem

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Na bieżąco – osobiście

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Osobiście u organizatora kursu

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: 45 - 60 dni

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie przewidziano

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego
Siedziba: ul. Zamenhofa 1
Telefon/fax (18) 443-74-19, lub 443-82-13
e-mail: biuro@ckp-ns.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.00-15.00
NIP: 7343246017
REGON: 120493751
Nr rachunku bankowego: 49 1050 1445 1000 0023 5306 6000


XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: mgr Ryszard STOJAK – Dyrektor ZPKZ w Nowym Sączu
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach pracy.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Irena Mordarska - Sekretarz ZPKZ
ZPKZ Nowy Sącz, ul. Zamenhofa 1
Telefon/fax 18/ 443-74-19, 443-82-13
e-mail:biuro@ckp-ns.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek:700-1500

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470).

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 2017-11-30


XVII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: mgr Ryszard Stojak
Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego
Telefon/fax (018) 443-74-19, lub 443-82-13
e-mail: biuro@ckp-ns.edu.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii