Sobota, 11 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Benedykt, Olga, Kalina
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: PM-W-2

Warsztaty kultury żywego słowa dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty językowe

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu żywego słowa, języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Deklaracja uczestnika

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Nie dotyczy

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Nie dotyczy

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: (w tym np. za pośrednictwem elektronicznego dziennika podawczego, drogą pocztową lub – odpowiednio – w Biurze Obsługi Mieszkańców, siedzibie danej komórki organizacyjnej, miejskiej jednostki organizacyjnej lub spółki komunalnej itp.) Nie dotyczy

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Cykl roku szkolnego

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: ( w tym obowiązkowe opłaty) Nie dotyczy

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (miejsce wykonania usługi – dane teleadresowe – w tym: adres, nr telefonu, nr faxu, adres mailowy, godziny pracy, NIP, REGON, kod terytorialny GUS, nr rachunku bankowego) Pałac Młodzieży
Siedziba: 33-300 Nowy Sącz, Rynek 14
NIP-734-23-81-428
REGON: 000715176
PKD-9004Z
Telefon: 018 442-07-32
E-mail: mdk@edu.nowysacz.pl
Godziny pracy: 8.00-19.00

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (w tym: godziny przyjęć w sprawach związanych ze skargami i wnioskami) Dyrektor PM: mgr Milenia Małecka-Rogal
Z-ca Dyrektora: mgr Antoni Reszkiewicz

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: (służbowe dane teleadresowe, w tym: adres, nr telefonu, adres mailowy, godziny pracy) Kierownik Działu Kultury Żywego Słowa: mgr Lidia Kowalczyk
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Telefon: 0-18 442-07-32
E-mail: mdk@edu.nowysacz.pl
Godziny pracy: 15.00-19.00

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016 r. poz.2198 z póź. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59 z póź. zm.)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017 r. poz.1189 z póź. zm.)

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 22.05.2018 r.

XVII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: (służbowe dane teleadresowe, w tym: adres, nr telefonu i adres mailowy)
Milenia Małecka-Rogal
Dyrektor Pałacu Młodzieży
Telafon: 018 442-07-32
E-mail: mdk@edu.nowysacz.pl


UWAGA PATRZ ZAŁĄCZNIK PN. KARTA INFORMACYJNA!

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii