Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: ZPKZ-A-8

Usługi szkoleniowe

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Przygotowanie do egzaminu ECDL - (ECDL-Base lub ECDL-Profile):
Szkolenie z zakresu:
• Podstawy technik informatycznych,
• Użytkowanie komputerów,
• Przetwarzanie tekstów,
• Arkusze kalkulacyjne,
• Usługi w sieciach informatycznych
Możliwość wybrania 1 modułu.
Szkolenia odbywają się na platformie MicrosoftOffice lub OpenOffice

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Dowód tożsamości

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Stawki uzależnione od rodzaju szkolenia i ilości osób

INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIANIA DOWODÓW WPŁAT:
Dotyczy egzaminu

IV. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZENIE STANU SPRAWY Na bieżąco – osobiście lub telefonicznie

VII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW Na bieżąco – osobiście lub faksem

VIII. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Osobiście

IX. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Według uzgodnień.

X. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie przewidziano

XI. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego
Siedziba: ul. Zamenhofa 1
Telefon/fax (18) 443-74-19, lub 443-82-13
e-mail: biuro@ckp-ns.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.00-15.00
NIP: 7343246017
REGON: 120493751
Nr rachunku. bankowego: 49 1050 1445 1000 0023 5306 6000

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
mgr Ryszard STOJAK – Dyrektor ZPKZ w Nowym Sączu
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w godzinach pracy.


XII. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Irena Modrarska – sekretarz ZPKZ
ZPKZ Nowy Sącz, ul. Zamenhofa 1
Telefon/fax 018/ 443-74-19, 443-82-13
e-mail: biuro@ckp-ns.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek:7.00-15.00

XIII. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.czerwca 2006r w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną
(Dz. U. Nr 116/783)

XIV. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 2017-11-30

XV. IMIĘ I NAZWQISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: mgr Ryszard Stojak
Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego
33-300 Nowy Sącz, ul. Zamenhofa 1
Telefon/fax (18) 443-74-19, lub 443-82-13
e-mail: biuro@ckp-ns.edu.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii