Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WOS-A-1

Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

zaświadczenie (dowód rejestracyjny)

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Opłata skarbowa – 17 zł

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Przedłożenie dowodu wpłaty przy składanym wniosku.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Przy osobistym odbiorze dowodu rejestracyjnego – wymagany do wglądu dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Stan sprawy można sprawdzić:
- pod numerem telefonu (18) 44-86-756
- osobiście w lokalu Wydziału Ochrony Środowiska

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Wymagane dokumenty można złożyć:
- drogą pocztową
- za pośrednictwem elektronicznego dziennika podawczego www.bip.nowysacz.pl
- w Biurze Obsługi Mieszkańców
- w punkcie informacyjno – kasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza (Galeria Handlowa Trzy Korony)
- w lokalu Wydziału Ochrony Środowiska

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Odbiór drogą pocztową lub w lokalu Wydziału Ochrony Środowiska.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: 14 dni

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie obowiązuje.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Ochrony Środowiska
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz
telefon (18) 44-86-750
fax (18) 44-86-755
godziny pracy od poniedziałku do piątku 730 – 1530

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Marta Wieciech – Kumięga – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: *Katarzyna Różycka - podinspektor
telefon (18) 44-86-756
mail krozycka@nowysacz.pl

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:  ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1476 ze zm.)
 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 ze zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: wrzesień 2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Marta Wieciech – Kumięga – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz
telefon (18) 44-86-760
mail mwieciech@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii