Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: NV-O-3

Usługa niszczenia dokumentów

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Usługa niszczenia dokumentów niearchiwalnych.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
Zlecenie klienta – Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę na ryzyko Zleceniodawcy. Zleceniobiorca potwierdza odbiór dokumentacji do zniszczenia – na druku Zleceniodawca oświadcza, że dokumenty przekazane do niszczenia stanowią dokumentację niearchiwalną, której okres przechowywania upłynął zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednocześnie oświadcza, że uznał przechowywane dokumenty za nieprzydatne dla swoich celów praktycznych. Zleceniodawca określa również czy będzie uczestniczył podczas dokonywania czynności niszczenia dokumentów, a także ustala termin wykonania powyższej czynności. Zleceniobiorca określa ilość odebranych do zniszczenia dokumentów.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Ceny ustalane indywidualnie.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Nie dotyczy.
Płatność następuje po wykonaniu usługi, na podstawie sporządzonego protokołu komisyjnego niszczenia dokumentów.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Kontakt telefoniczny pod numerem 18 449 10 60, 18 547 10 10 w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.00 do 15.00.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Klienta (BOK) przy ul. Tarnowskiej 120 w Nowym Sączu.
tel. 18 449 10 60, 18 547 10 10
pn.-pt. 7.00-15.00

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Potwierdzeniem wykonania usługi jest protokół komisyjnego zniszczenia dokumentów.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Termin wykonania usługi każdorazowo uzgadniany jest z klientem.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Rada Nadzorcza Spółki.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 12 00
e-mail: biuro@nova-ns.eu

Zakład Zagospodarowania Odpadów – ul. Tarnowska 120, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 449 10 60, 18 547 10 10
pn.-pt. w godz. 7.00-15.00
NIP: 734-257-01-41
Regon: 491873822
Kod terytorialny GUS: 12 62
Nr rachunku bankowego: 33 1500 1559 1215 5001 7026 0000

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Piotr Leszek Piotrowski – Prezes Zarządu

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Karol Szkaradek – Specjalista ds. ochrony środowiska – technolog
tel. 18 449 10 60, 18 547 10 10
pn.-pt 7.00-15.00

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
Zlecenie klienta.

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Uwaga! Patrz załącznik do Karty Informacyjnej Usługi – Klauzula informacyjna RODO.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
08.02.2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Osoba wprowadzająca dane:

Monika Jarończyk – Specjalista ds. pracowniczych
ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 12 00 fax. wew.6
e-mail: biuro@nova-ns.eu

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii