Niedziela, 05 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Antoni, Karolina, Michał
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Symbol usługi: WGM-A-21

Odszkodowanie z tytułu zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja administracyjna

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1.Wniosek zainteresowanego
2. Plan zagospodarowania przestrzennego (opinia z planu)
3. Operat szacunkowy

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Opłata skarbowa za wydane decyzji administracyjnej w wysokości - 10,00 zł

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Dowód wpłaty przedkładany wraz z wnioskiem

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie określono

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie określono

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: W siedzibie Wydziału Geodezji i Mienia – osobiście lub telefonicznie

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: W Biurze Obsługi Mieszkańców, budynek Ratusza, Rynek 1, dziennik podawczy, parter, pokój nr 9 lub w sekretariacie Wydziału Geodezji i Mienia ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 213, w Punkcie Informacyjno – Kasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza w Galerii Trzy Korony, ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Odbiór osobisty w siedzibie wydziału Geodezji i Mienia, lub wysyłka pocztowa

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: 6 miesięcy

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Geodezji i Mienia – Referat Geodezji.
Siedziba: ul. Szwedzka 2, II piętro
Telefon: 018-44-86-700
Fax: 018-443-45-88, 018-44-86-701
Godziny pracy: poniedziałek: 9.00 – 17.00, wtorek – piątek: 8.00 – 16.00

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Krzysztof Kurzeja
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdą środę w godzinach: 11.00-13.00 – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Małgorzata Miąsik – Inspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 207
Telefon: 018-44-86-730
E-mail: mmiasik@nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek: 9.00 – 17.00, wtorek – piątek: 8.00 – 16.00


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Patrz „Klauzula informacyjna” – załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 22.11.2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Małgorzata Miąsik – Inspektor
ul. Szwedzka 2, II piętro, pokój nr 207
Telefon: 018-44-86-730
E-mail: mmiasik@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Formularz wniosku

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii