Piątek, 10 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Olaf, Filip, Amelia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: OWITR-A-4

Wsparcie, poradnictwo , terapia rodzin i dzieci z rodzin biologicznych zagrożonych rozpadem więzi

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

spotkania indywidualne, małżonków, rodzinne
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek pisemny,

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: bezpłatna

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Informacja ustna, telefoniczna

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: osobiście, pocztą, możliwość uzyskania druków ze strony internetowej

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: dokumentacja wewnętrzna, sporządzona opinia wydawana jest zainteresowanym instytucjom wymienionym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Termin spotkań oraz częstotliwość spotkań ustalane są indywidualnie z klientem

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Nowy Sącz , Jagiellońska 14 , 33-300 Nowy Sącz
sekretariat, psycholodzy tel./ fax. 18 442 07 63
tel: koordynatorzy pieczy zastępczej: 18 443 10 74 ,
mail: biuro@owitr.pl www.owitr.pl
NIP; 734 10 24 229
Regon: 122465581

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (w tym: godziny przyjęć w sprawach związanych ze skargami i wnioskami) Henryk Leśniara, Jagiellońska 14 , 33-300 Nowy Sącz tel/ fax 18 442 07 63
mail dyrekcja@owitr.pl

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Grzegorz Strojny- psycholog mail: g.strojny@owitr.pl

Telefon kontaktowy: 18 442 07 63
(służbowe dane teleadresowe, w tym: adres, nr telefonu, adres mailowy, godziny pracy)

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

XVI. INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Klauzula informacyjna RODO znajduję się na stronie internetowej OWiTR pod adresem :www.owitr.pl

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 28.01.2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Henryk Leśniara, Jagiellońska 14 , 33-300 Nowy Sącz tel. fax: 18 442 07 63
mail: dyrekcja@owitr.pl


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii