Piątek, 10 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Olaf, Filip, Amelia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: OWITR-A-5

Ocena okresowa funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej

I.OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI

spotkania indywidualne, wywiad, zespół ds. oceny okresowej dziecka

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wywiad środowiskowy, opinia funkcjonowania dziecka w szkole, przedszkolu, badania psychologiczne, zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka, historie choroby, oceny postępów w nauce, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinie kuratora, pedagoga szkolnego.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: bezpłatna

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka, oceny postępów w nauce, opinie z poradni,

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Informacja ustna, telefoniczna

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: osobiście, pocztą, możliwość uzyskania druków ze strony internetowej

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: dokumentacja wewnętrzna, sporządzona opinia wydawana jest zainteresowanym instytucjom wymienionym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Termin spotkań oraz częstotliwość spotkań ustalane są indywidualnie z klientem; dla dzieci do lat 3- nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, dla dzieci starszych co najmniej dwa razy w roku, lub częściej wg potrzeb

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: brak

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Nowy Sącz , Jagiellońska 14 , 33-300 Nowy Sącz
sekretariat, psycholodzy tel./ fax. 18 442 07 63
tel: koordynatorzy pieczy zastępczej: 18 443 10 74 ,
mail: biuro@owitr.pl www.owitr.pl
NIP; 734 10 24 229
Regon: 122465581

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (w tym: godziny przyjęć w sprawach związanych ze skargami i wnioskami) Henryk Leśniara, Jagiellońska14, 33-300 Nowy Sącz tel/ fax 18 442 07 63
mail dyrekcja@owitr.pl

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Sylwia Biel- pedagog mail:s.biel@owitr.pl
Justyna Szczepaniak- pedagog mail:j.zglobicka@owitr.pl
Katarzyna Kuziel-Rachwał pedagog mail: k.rachwał@owitr.pl
Kinga Stolarz- psycholog
Telefon kontaktowy: 18 442 07 63

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

XVI. INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Klauzula informacyjna RODO znajduję się na stronie internetowej OWiTR pod adresem :www.owitr.pl

XVII . DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
28.01.2019 r.

XVIII . IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Henryk Leśniara, Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz Tel/ fax. 18 442 07 63
mail: dyrekcja@owitr.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii