Piątek, 10 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Olaf, Filip, Amelia
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: OWITR-A-6

Ocena okresowa funkcjonowania rodziny zastępczej

I.OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI

spotkania indywidualne, wywiad, zespół ds. oceny okresowej dziecka, rodziny.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wywiad środowiskowy, opinia psychologiczna o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: bezpłatna

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zaświadczenia o stanie zdrowia rodziny ,

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Informacja ustna, telefoniczna

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: dokumentacja wewnętrzna, sporządzona opinia wydawana jest zainteresowanym instytucjom wymienionym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Termin spotkań oraz częstotliwość spotkań ustalane są indywidualnie z klientem;

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: 14 dni od wydania opinii

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Nowy Sącz , Jagiellońska 14 , 33-300 Nowy Sącz
sekretariat, psycholodzy tel./ fax. 18 442 07 63
tel: koordynatorzy pieczy zastępczej: 18 443 10 74 ,
mail: biuro@owitr.pl www.owitr.pl
NIP; 734 10 24 229
Regon: 122465581

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: (w tym: godziny przyjęć w sprawach związanych ze skargami i wnioskami) Henryk Leśniara, Jagiellońska14, 33-300 Nowy Sącz tel/ fax 18 442 07 63
Mail: dyrekcja@owitr.pl

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Jolanta Piesiewicz-Miłek –psycholog mail: j.milek@owitr.pl
Agnieszka Smoroń-Gąsiorek- psycholog, mail: a.gasiorek@owitr.pl
Leokadia Witowska- psycholog mail: l.witowska@owitr.pl

Telefon kontaktowy: 18 442 07 63

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

XVI. INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Klauzula informacyjna RODO znajduję się na stronie internetowej OWiTR pod adresem :www.owitr.pl

XVII . DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
28.01.2019 r.

XVIII . IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Henryk Leśniara, Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz Tel/ fax. 18 442 07 63
mail: dyrekcja@owitr.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii