Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WZO.RON-N-5

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych wynikających z niepełnosprawności

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Umowa zawarta przez Prezydenta z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON.
2. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (oryginał do wglądu).
3. Zaświadczenie lekarskie sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli nie został on określony w orzeczeniu.
4. Dowód osobisty do wglądu.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Bez opłat.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
Zaświadczenie lekarskie sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożeni wniosku.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
W dniu składania wniosku.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, na bieżąco.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
W siedzibie Referatu, bądź w Biurze Obsługi Mieszkańców, lub pocztą, przy czym istnieje konieczność dostarczenia oryginałów dokumentów do wglądu.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Pocztą lub telefonicznie.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Po zatwierdzeniu podziału środków przez Radę Miasta Nowego Sącza, 30 dni od daty złożenia wniosku.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Nie występuje.


XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej - Referat ds. Osób Niepełnosprawnych, Nowy Sącz ul. Żywiecka 13, godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30 nr telefonu:
(18)449-13-50,(18)441-91-27

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl

NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Ewa Bartkowiak przyjmuje w godzinach pracy Referatu.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Anna Klimczak – inspektor
Anna Zemła - podinspektor

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
10 września 2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Grzegorz Chochla – dyrektor Wydziału, tel. [+48 (18)] 44 86 780, gchochla@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii