Środa, 15 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Bonawentura
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WZO.RON-N-11

Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji niepełnosprawnych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Umowa zawarta przez Prezydenta z jednostką organizacyjną.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON.
2. Aktualny wypis z rejestru sądowego.
3. Statut, który powinien zawierać zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż dwa lata
5. Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo).
6. Udokumentowanie posiadania konta bankowego.
7. Informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Bez opłat.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
W dniu składania wniosku.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, na bieżąco.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
W siedzibie Referatu, bądź w Biurze Obsługi Mieszkańców, lub pocztą, przy czym istnieje konieczność dostarczenia oryginałów dokumentów do wglądu. Termin składania wniosków do 30 listopada na rok następny.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Pocztą.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Po zatwierdzeniu podziału środków przez Radę Miasta Nowego Sącza, 30 dni od daty złożenia wniosku.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Nie występuje.


XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej - Referat ds. Osób Niepełnosprawnych, Nowy Sącz ul. Żywiecka 13, godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30 nr telefonu: (18) 449-13-50,(18)441-91-27

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl

NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Ewa Bartkowiak przyjmuje w godzinach pracy Referatu.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Anna Klimczak – inspektor,
Anna Zemła - podinspektor

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
10 września 2018 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Grzegorz Chochla – dyrektor Wydziału, tel. [+48 (18)] 44 86 780, gchochla@nowysacz.pl


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii