Niedziela, 05 lipca 2020 Imieniny obchodzą: Antoni, Karolina, Michał
Szukaj:

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii

Brak obrazka

Symbol usługi: WP-A-12

Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Zaświadczenie, postanowienie

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
Wniosek o wydanie zaświadczenia

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Opłata skarbowa:
- za zaświadczenie – 21 zł

Sposób zapłaty:
- kasa, Rynek 1, pok. nr 5
godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 - 15.00
- na rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Nowy Sącz numer: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Dowód wpłaty powinien stanowić załącznik składanego wniosku

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZENIA STANU SPRAWY:
OSOBA DO KONTAKTU:
Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej – Anna Poczkajska, tel.: 018/448-65-82
Kierownik Referatu Wymiaru i Księgowości Opłat – Agata Oleksy, tel. 018/448-67-60

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: - za pośrednictwem dziennika podawczego tut. Urzędu – Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, pok. nr 9;
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: - drogą pocztową, lub
- osobiście w siedzibie Referatu Księgowości Podatkowej tut. Urzędu, Rynek 1, parter, pok. nr 8, Referatu Wymiaru i Księgowości Opłat tut. Urzędu, ul. Szwedzka 2, II piętro, pok. nr 206

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Do 7 dni.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Wydział Podatkowy w tym:

Referat Księgowości Podatkowej, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1,
Referat Wymiaru i Księgowości Opłat, 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 2
tel. kontaktowy 018/443-53-08

Godziny pracy: poniedziałek– piątek: 7.30 - 15.30

NIP: 734-350-70-21
Kod terytorialny GUS: 1262011

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Dyrektor Wydziału Podatkowego – Marta Olech
Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej – Anna Poczkajska
Kierownik Referatu Wymiaru i Księgowości Opłat – Agata Oleksy
Godziny przyjęć w sprawie skarg i wniosków : poniedziałek – piątek w godzinach : od 10.00 – 14.00

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Krystyna Kożuch – inspektor, Agnieszka Wójcik-Świgut – inspektor, Alina Jarmolińska – podinspektor, Damian Hebda - podinspektor, Krystyna Wojtas – podinspektor, Teresa Piorunik – podinspektor, Aneta Błaszczyk – inspektor, Monika Bajerska-Kościółek- inspektor, Mariola Kłębczyk- podinspektor, Maria Kaczor- podinspektor, Sebastian Kordeczka – inspektor, Iwona Słaby- podinspektor

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA USŁUGI
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 800 ze zm.).

XVI. INFORMACJA NT.PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
21.01.2019 r.

XVII.IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Dyrektor Wydziału Podatkowego – Marta Olech
33-300 Nowy Sącz, Rynek 1
18/448-65-05; molech@nowysacz.pl


Załączniki:

Karta informacyjna w pdf | Wniosek | Informacja o pełnomocnictwach | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii