Niedziela, 01 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Wiktoryna
Szukaj:

Komisja Edukacji

Skład osobowy Komisji:

 1. Grzegorz Ledziński - Przewodniczący
 2. Tadeusz Gajdosz - Wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Głuc
 4. Andrzej Pancerz
 5. Krzysztof Ziaja

 

Zakres pracy Komisji Edukacji:

 • sprawy związane z funkcjonowaniem i finansowaniem placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych),
 • opiniowanie projektów budżetów placówek oświatowych,
 • opiniowanie wyboru kandydatów na członków (ze strony miasta) komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
 • opiniowanie wieloletnich planów dot. polityki w zakresie strukturalno - organizacyjnym
 • i inwestycyjno - modernizacyjnym placówek oświatowych,
 • opiniowanie dotyczące zadań strategicznych,
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz oświaty, wychowania, nauczania
 • i bezpieczeństwa młodzieży szkolnej na terenie miasta Nowego Sącza,
 • współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej
 • w zakresie działania Komisji,
 • opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,
 • współpraca z Zarządami Osiedli.

Plan pracy Komisji Edukacji na rok 2019: 

I kwartał:

 • Spotkanie z dyrektorami szkół.
 • Spotkanie wyjazdowe w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków.
 • Spotkanie wyjazdowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
 • Informacja z Sądeckiego Urzędu Pracy na temat zapotrzebowania na pracowników określonych profesji na lokalnym rynku pracy w 2019 roku oraz w latach następnych.
 • Spotkanie z dyrektorami szkół ponadpodstawowych na temat wdrażanej reformy.
 • Informacja na temat organizacji targów szkół.

II kwartał:

 • Informacja dotycząca przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w naszym mieście przez szkoły.

III kwartał:

 • Ocena realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku.
 • Propozycje i analiza wniosków Komisji, dotyczących budżetu na 2020 rok.
 • Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

IV kwartał:

 • Informacja o pracach inwestycyjnych, remontach i adaptacjach pomieszczeń, zrealizowanych w 2019 roku7 w placówkach oświatowych.
 • Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 (między innymi wyniki egzaminów zewnętrznych).
 • Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2020 rok.
 • Podsumowanie rocznej pracy Komisji.
 • Opiniowanie projektów uchwał, dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia Komisji – na bieżąco.
 • Współpraca ze środowiskiem oświatowym Miasta – na bieżąco.
 • Analiza niezbędnych remontów i modernizacji placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Miasta wedle obiektywnego rankingu potrzeb na rok 2019 (szczegółowy) - na bieżąco.
 • Stały monitoring i współpraca w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza - na bieżąco.
 • Inne problemy i sprawy, wynikające z bieżących potrzeb w zakresie działania Komisji- na bieżąco.