Sobota, 26 września 2020 Imieniny obchodzą: Kosma, Damian
Szukaj:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

       Skład osobowy Komisji:

  1. Andrzej Pancerz - Przewodniczący
  2. Teresa Cabała
  3. Leszek Gieniec - Wiceprzewodniczący
  4. Grzegorz Ledziński
  5. Krystyna Witkowska

Zakres pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Organizację, zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Rozdział VII a. Statutu Miasta Nowego Sącza - tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z dnia 29 sierpnia 2011r. z późniejszymi zmianami).

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Nowego Sącza na rok 2019:

  • Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok;
  • Badanie skarg na działalność Prezydenta – na bieżąco;
  • Badanie skarg na działalność miejskich jednostek organizacyjnych – na bieżąco;
  • Rozpatrywanie wniosków i petycji, składanych przez obywateli – na bieżąco.