Sobota, 28 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Zdzisław, Grzegorz
Szukaj:

Komisja Sportu i Turystyki

Skład osobowy Komisji

 1. Dawid Dumana - Przewodniczący
 2. Janusz Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący
 3. Jakub Prokopowicz
 4. Maciej Rogóż
 5. Krzysztof Ziaja - Wiceprzewodniczący

 

Zakres pracy Komisji Sportu i Turystyki: 

- funkcjonowanie i działalność placówek i instytucji zajmujących się sportem, kulturą fizyczną i turystyką,

- współpraca z podmiotami zajmującymi się sportem, rekreacją, turystyką i wypoczynkiem,

- działalność jednostek wykonujących zadania z zakresu sportu i turystyki

a) analiza okresowa,

b) opiniowanie tworzenia, likwidacji, reorganizacji,

c) opiniowanie cen usług,

- współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej w zakresie działania Komisji,

- współdziałanie i współpraca z Zarządami Osiedli w zakresie działania Komisji,

- sprawy inwestycji i remontów w zakresie działania Komisji,

- opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,

- opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,

- wnioski do Finansów Publicznych w sprawie wskazówek do budżetu na rok następny,

- rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,

 

Plan pracy Komisji Sportu i Turystyki na rok 2019: 

 1. Spotkanie z zarządem Spółki Miejski Klub Sportowy Sandecja SA - Polityka klubu.
 2. I, II, III, IV kwartał
 • przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej (luty)
 • po zakończeniu rozgrywek rundy wiosennej (maj/czerwiec)
 • przed rozpoczęciem rozgrywk rundy jesiennej (lipiec)
 • po zakończeniu rozgrywek rundy jesiennej (grudzień).
 1. Analiza sprawozdania z wykonywania budżetu miasta za rok 2019 w opiniowanych działach.II i IV kwartał (czerwiec, grudzień)
 2. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagród finansowych i stypendiów dla sportowców i klubów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym.
 3. Spotkania z przedstawicielami klubów sportowych.
 4. I, II, III i IV kwartał.
 5. Przygotowywanie wniosków z zakresu prac komisji dla Prezydenta Miasta - na bieżąco.
 6. Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę Miasta Nowego Sącza skierowanych do komisji - na bieżąco.
 7. Zapoznanie się z przygotowanej informacji na temat dostępności infrastruktury sportowej w Nowym Sączu będącej własnością miasta oraz ewentualnymi potrzebami zakupy, modernizacji lub reaorganizacji jednostek.
 8. I, II i III kwartał (luty, czerwiec, grudzień)
 9. Zapoznanie się z przygotowanej informacji na temat wykorzystania infrastruktury sportowej w Nowym Sączu będącej własnością miasta przez kluby sportowe i inne podmioty.
 10. III kwartał (lipiec,styczeń 2020)
 11. Zapoznamie się z przygotowanej informacje na temat współpracy jednostek zajmujących się sportem, kulturą fizyczna i turystyką. Mos, Mosir, Wkfis i inne.
 12. Zapoznanie się z przygotowanej informacje na temat możliwości turystycznych miasta i okolic.
 13. Poznanie bazy i możliwości mieszkaniowych dla turystów.
 14. Szkolne współzawodnictwo Sportowe.
 15. I, III kwartał.
 16. Opiniowanie przyznawania środków na dotacje klubów sportowych. Przekazanie informacji na etapie podejmowanych decyzji.
 17. Inne sprawy związane z zakresem pracy komisji - na bieżąco.