Niedziela, 27 września 2020 Imieniny obchodzą: Wincenty, Justyna, Justyn
Szukaj:

Komisja Statutowo-Prawna

         Skład osobowy Komisji: 

 1. Maciej Prostko - Przewodniczący
 2. Krzysztof Głuc
 3. Barbara Jurowicz
 4. Grzegorz Ledziński
 5. Krystyna Witkowska - Wiceprzewodnicząca

           Zakres pracy Komisji Statutowo-Prawnej

 • opracowywanie Statutu Miasta oraz zmian w Statucie we współpracy z innymi Komisjami,
 • opracowywanie Statutów Osiedli oraz zmian w tych Statutach,
 • dostosowywanie Statutu Miasta do obowiązujących przepisów prawnych, poprzez sporządzenie i przedłożenie Radzie Miasta stosownego projektu uchwały,
 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących wewnętrznej organizacji Rady oraz innych dotyczących jej działalności,
 • przedkładanie Radzie Miasta pisemnych opinii w sprawie interpretacji zapisów Statutu Miasta,
 • przedkładanie Radzie Miasta pisemnych opinii w sprawie interpretacji zapisów Statutów Osiedli,
 • nadzór nad prawidłową realizacją postanowień Statutu Miasta,
 • opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,
 • rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

 

 Plan pracy Komisji Statutowo-Prawnej na 2019 rok: 

 • Plan pracy Komisji Statutowo-Prawnej na rok 2019:
 • Opracowanie planu pracy Komisji Statutowo-Prawnej na 2019 rok – styczeń 2019 r.
 • Opracowanie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza – styczeń 2019 r.
 • Analiza Statutu Miasta Nowego Sącza oraz, w razie potrzeby, opracowanie uchwały wprowadzającej zmiany do Statutu – do marca 2019 r.
 • Opracowanie dotychczas nieprzyjętych projektów uchwał, o których przyjęciu jest mowa w Statucie Miasta Nowego Sącza – do marca 2019 r.
 • Opracowanie projektów uchwał dotyczących zakresu pracy Komisji Statutowo-Prawnej – na bieżąco.
 • Opiniowanie projektów uchwał przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta – na bieżąco.
 • Współpraca z Zespołem Radców Prawnych Urzędu Miasta Nowego Sącza – na bieżąco.
 • Współpraca ze stałymi Komisjami Rady Miasta Nowego Sącza – na bieżąco.