Niedziela, 01 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Wiktoryna
Szukaj:

 

Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych wg obszarów współpracy w roku 2019

 

 

Przypominamy!

Zgodnie z zasadami przyjętymi w rocznym programie współpracy organizacje mogą aplikować maksymalnie do trzech konkursów (z wyłączeniem obszaru "Wzmocnienie sektora pozarządowego)
z maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania publicznego.

 

Formularze dot. konkursów znajdują się w zakładce Dokumenty Konkursowe


 

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza):

  1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - data publikacji w BIP 13.11.2018 r.
  2. Oświata i wychowanie - data publikacji 03.12.2018 r.

  3. Upowszechnianie kultury - data publikacji 03.12.2018 r.

  4. Ochrona zdrowia - data publikacji 03.12.2018 r.

  5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii- data publikacji 03.12.2018 r.

  6. Turystyka - data publikacji 03.12.2018 r.

  7. Przeciwdziałanie bezrobociu - data publikacji 03.12.2018 r.

  8. Pomoc społeczna - data publikacji 03.12.2018 r.

  9. Ekologia i ochrona przyrody - data publikacji 03.12.2018 r.

  10. Kultura fizyczna - data publikacji 07.12.2018 r.


 


 

Listy podmiotów ubiegających się:

 

  1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
  2. Oświata i wychowanie
  3. Upowszechnianie kultury
  4. Ochrona zdrowia
  5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
  6. Turystyka
  7. Przeciwdziałanie bezrobociu
  8. Pomoc społeczna
  9. Ekologia i ochrona przyrody
  10. Kultura fizyczna

 


 

Wyniki postępowania konkursowego:

  1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
  2. Oświata i wychowanie - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
  3. Upowszechnianie kultury - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
  4. Ochrona zdrowia - data publikacji w BIP 15.02.2019 r.
  5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - data publikacji w BIP 14.02.2019 r.
  6. Turystyka - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
  7. Przeciwdziałanie bezrobociu - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
  8. Pomoc społeczna - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
  9. Ekologia i ochrona przyrody - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.
  10. Kultura fizyczna - data publikacji w BIP 13.02.2019 r.

 

Opracowanie:

Urząd Miasta Nowego Sącza

Wydział Edukacji i Wychowania

Zespół stanowisk ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i polityki senioralnej