Czwartek, 24 września 2020 Imieniny obchodzą: Gerard, Teodor
Szukaj:

Otwarte konkursy Urzędu Miasta

Urząd Miasta Nowego Sącza zleca organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych zgodnie z delegacją zawartą w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).


Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych:

  • w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) – w przypadku zadań ze sfery zadań publicznych, wskazanych w rocznym programie współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
     
  • w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) – w przypadku przedsięwzięć z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

 

Otwarte konkursy ofert na zlecanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

 

Otwarte konkursy ofert na zlecanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019

 

Konkursy projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2018

 

Konkursy projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2019

 

Konkursy realizowane w latach poprzednich - zobacz archiwum

 

Opracowanie:

Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza