Piątek, 23 października 2020 Imieniny obchodzą: Seweryn, Marlena
Szukaj:

 

Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych wg obszarów współpracy w roku 2018

 

 

Przypominamy!

Zgodnie z zasadami przyjętymi w rocznym programie współpracy organizacje mogą aplikować maksymalnie do trzech konkursów (z wyłączeniem obszaru "Wzmocnienie sektora pozarządowego)
z maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania publicznego.

 

Formularze dot. konkursów znajdują się w zakładce Dokumenty Konkursowe
 


 

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza):


 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - data publikacji 13.10.2017
 2. Oświata i wychowanie - data publikacji 8.12.2017
 3. Upowszechnianie kultury - data publikacji 8.12.2017
 4. Ochrona zdrowia - data publikacji 8.12.2017
 5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - data publikacji 8.12.2017
 6. Turystyka - data publikacji 8.12.2017
 7. Przeciwdziałanie bezrobociu - data publikacji 8.12.2017
 8. Pomoc społeczna - data publikacji 8.12.2017
 9. Ekologia i ochrona przyrody - data publikacji 8.12.2017
 10. Kultura fizyczna - Kibice Razem - data publikacji 19.12.2017
 11. Pomoc społeczna - Klub Samopomocy - data publikacji 19.12.2017
 12. Kultura fizyczna - data publikacji 9.04.2018
 13. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - data publikacji 17.05.2018
 14. Wzmacnianie sektora pozarządowego - data publikacji 31.07.2018
 15. Pomoc społeczna - data publikacji 10.10.2018

 


Listy podmiotów ubiegających się:

 

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
 2. Oświata i wychowanie
 3. Upowszechnianie kultury
 4. Ochrony zdrowia
 5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
 6. Turystyka
 7. Przeciwdziałanie bezrobociu
 8. Pomoc społeczna
 9. Ekologia i ochrona przyrody
 10. Kultura fizyczna - Kibice Razem
 11. Pomoc społeczna - Klub Samopomocy
 12. Kultura fizyczna
 13. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
 14. Wzmacnianie sektora pozarządowego

 


Wyniki postępowania konkursowego (publikowane w BIP Nowego Sącza): 

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej - publikacja 27.11.2017
 2. Oświata i wychowanie - publikacja 2.02.2018
 3. Upowszechnianie kultury - publikacja 2.02.2018
 4. Ochrona zdrowia - publikacja 2.02.2018
 5. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - publikacja 2.02.2018
 6. Turystyka - publikacja 2.02.2018
 7. Przeciwdziałanie bezrobociu - publikacja 2.02.2018
 8. Pomoc społeczna - publikacja 2.02.2018
 9. Ekologia i ochrony przyrody - publikacja 2.02.2018
 10. Kultura fizyczna - Kibice Razem - publikacja 20.02.2018
 11. Pomoc Społeczna - Klub Samopomocy - publikacja 31.01.2018
 12. Kultura fizyczna - Bezpieczeństwo na obszarach wodnych - publikacja 16.05.2018
 13. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii - publikacja 14.06.2018
 14. Wzmacnianie sektora pozarządowego - publikacja 7.09.2018
   

 

Opracowanie :

Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza