Piątek, 30 października 2020 Imieniny obchodzą: Zenobia, Przemysław
Szukaj:

Urząd Miasta - powyżej 30 000 €


2019-05-13 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Dostawa


2019-05-16 | Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na:„Nowosądeckie strefy aktywności i zabawy, w tym: Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa małej siłowni na powietrzu przy ul. Tłoki”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Robota budowlana


2019-04-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę wyposażenia dla obiektu przy ul. Kusocińskiego 4a w Nowym Sączu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 3 w Nowym Sączu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,Maluch+” 2019.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-14
Typ przetargu: Dostawa


2019-05-13 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w DPS ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Załącznik: Szczegóły przetargu
Typ przetargu: Dostawa


2019-03-19 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-13
Typ przetargu: Dostawa


2019-04-16 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w DPS ul. Emilii Plater 20 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-05-10
Typ przetargu: Dostawa


2019-03-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na przebudowę obiektu w celu utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-04-18
Typ przetargu: Robota budowlana


2019-02-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-26
Typ przetargu: Dostawa


2019-03-22 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu - roboty budowlane – rozbiórki wybranych budynków, budowli i obiektów budowlanych oraz innych urządzeń budowlanych w okolicy przyszłego amfiteatru

 

 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składanie ofert oraz komunikacja z Zamawiającym odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez profil nabywcy, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz w zakładce dedykowanej powyższemu zamówieniu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg
Typ przetargu: Robota budowlana


2019-02-06 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji lokalu przy ul. Stolarskiej  w Nowym Sączu na świetlicę osiedlową w ramach projektu „Program działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i adaptację obiektów na cele społeczne – świetlice osiedlowe”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-03-14
Typ przetargu: Robota budowlana


2019-02-06 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę tabletów na potrzeby realizacji projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2019 w Nowym Sączu kształcenie ogólne (I LO, II LO)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-28
Typ przetargu: Dostawa


2019-01-17 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz na potrzeby realizacji projektów pn.: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” oraz projektu pn. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2019-02-20
Typ przetargu: Dostawa