Piątek, 27 listopada 2020 Imieniny obchodzą: Walerian, Wirgiliusz
Szukaj:

Urząd Miasta - powyżej 30 000 €


2015-12-29 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-02-11
Typ przetargu: Usługa


2015-12-23 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-02-05
Typ przetargu: Dostawa


2015-12-23 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Dostawę papieru na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2016-02-02
Typ przetargu: Dostawa


2015-11-30 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-23
Typ przetargu: Dostawa


2015-11-05 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości położonych przy ul. 1 Maja w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-22
Typ przetargu: Usługa


2015-11-20 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-17
Typ przetargu: Usługa


2015-11-19 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na: Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Miasta Nowego Sącza oraz jednostek organizacyjnych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-16
Typ przetargu: Usługa


2015-11-20 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-12-09
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-09-30 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Promiennej – II etap w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-30
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-11-10 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych – wycena nieruchomości gruntowych.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-26
Typ przetargu: Usługa


2015-09-30 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Domeyki w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-20
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-10-26 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-10
Typ przetargu: Usługa


2015-10-23 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 1, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-10
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-10-22 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawę Internetu w ramach projektu pn.: „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-10
Typ przetargu: Dostawa


2015-10-12 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-10
Typ przetargu: Usługa


2015-10-09 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę paliwa do pojazdów służbowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-09
Typ przetargu: Dostawa


2015-10-19 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości położonej przy ul. Tarnowskiej 107 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-02
Typ przetargu: Usługa


2015-10-14 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę oprogramowania, pamięci oraz pakietu serwisowo-gwarancyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-02
Typ przetargu: Dostawa


2015-09-30 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Ruchu Ludowego – II etap w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-11-02
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-08-26 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-28
Typ przetargu: Usługa


2015-10-13 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostawa Internetu w ramach projektu pn.: „Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-22
Typ przetargu: Dostawa


2015-09-17 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-12
Typ przetargu: Usługa


2015-09-15 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości położonych w Dębnie, Niedzicy, Rabie Wyżnej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-10-06
Typ przetargu: Usługa


2015-07-07 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zakup energii elektrycznej na lata 2016 – 2017 dla uczestników „Grupy Zakupowej Nowy Sącz 2016”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-09-23
Typ przetargu: Dostawa


2015-08-24 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-09-17
Typ przetargu: Usługa


2015-08-20 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena nieruchomości.
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-09-14
Typ przetargu: Usługa


2015-07-27 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zewnętrzne urządzenia fitness-siłownia na wolnym powietrzu na terenie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 przy ulicy Gen. T. „Bora” Komorowskiego w dzielnicy Zawada dz. Nr 443/2 w Obr. 116 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-09-02
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-07-21 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zewnętrzne urządzenia fitness-siłownia na wolnym powietrzu przy ulicy Żółkiewskiego dz. Nr 113/17 w Obr. 90 osiedle Przydworcowe w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-08-14
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-06-13 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-08-11
Typ przetargu: Usługa


2015-07-03 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu - etap I

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-07-24
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-07-03 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zewnętrzne urządzenia fitness-siłownia na wolnym powietrzu na terenie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 przy ulicy Gen. T. „Bora” Komorowskiego w dzielnicy Zawada dz. Nr 443/2 w Obr. 116 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-07-21
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-06-09 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Batorego 76 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-07-06
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-05-15 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zewnętrzne urządzenia fitness-siłownia na wolnym powietrzu na terenie Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 przy ulicy Gen. T. „Bora” Komorowskiego w dzielnicy Zawada dz. Nr 443/2 w Obr. 116 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-06-30
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-05-22 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16 – realizacja  w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-06-25
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-05-12 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Nawojowskiej 9 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-06-24
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-05-26 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 ul. Jagiellońska 84 – odcinek od strony skarpy miejskiej.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-06-22
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-05-21 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. “Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 37 w Nowym Sączu” realizowanego w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-06-09
Typ przetargu: Usługa


2015-05-18 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na przygotowanie i wykonanie obsługi plenerowej imprezy artystyczno – rozrywkowej pn.  „Imieniny Miasta Nowego Sącza 2015”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-06-09
Typ przetargu: Usługa


2015-05-15 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Broniewskiego 5 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-06-09
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-05-15 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Batorego 76 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-06-03
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-03-17 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych nr 1 w Nowym Sączu ul. 29 listopada 22 – realizacja  w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-21
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-04-14 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Piramowicza 16 wraz z termomodernizacją budynku Sali gimnastycznej w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-20
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-04-07 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategia Rozwoju Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-18
Typ przetargu: Usługa


2015-04-30 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. “Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 37 w Nowym Sączu” realizowanego w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-15
Typ przetargu: Usługa


2015-04-17 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Jagiellońska 32 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-15
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-04-14 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu ulica Jagiellońska 84 – I etap.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-13
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-03-09 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Tarnowska 109  w Nowym Sączu realizowanej w oparciu o Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap w ramach Programu priorytetowego Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-05-08
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-04-08 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-04-23
Typ przetargu: Usługa


2015-03-12 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie aplikacji – narzędzia informatycznego, bazy danych  źródeł niskiej emisji oraz przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych na terenie miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-04-07
Typ przetargu: Usługa


2015-03-10 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na zewnętrzne urządzenia fitness-siłownia na wolnym powietrzu przy ulicy Bohaterów Orła Białego dzielnica Dąbrówka dz. Nr 95/4 w obr. 109 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-04-01
Typ przetargu: Robota budowlana


2015-03-12 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta  Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-03-31
Typ przetargu: Dostawa


2015-03-04 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. “Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych ul. Lenartowicza 4 w Nowym Sączu” realizowanego w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-03-24
Typ przetargu: Usługa


2015-02-12 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na Wykonanie dokumentacji technicznej na remont instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3, ul. Szujskiego 16 w Nowym Sączu
 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-03-16
Typ przetargu: Usługa


2015-02-24 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji technicznej na usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół Nr 4 w Nowym Sączu ul. Św. Ducha 6 wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich (protokoły kominiarskie)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-03-12
Typ przetargu: Usługa


2015-02-05 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Nowym Sączu położonej przy ul. Nadbrzeżnej 77.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-03-12
Typ przetargu: Dostawa


2015-02-17 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Nowego Sącza – projekt realizowany w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, POIiŚ ze środków Funduszu Spójności.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-03-05
Typ przetargu: Usługa


2015-02-05 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na wykonanie dokumentacji projektowej na przeróbkę kanalizacji opadowej na terenie Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-03-05
Typ przetargu: Usługa


2015-02-02 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i innych urządzeń na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-03-05
Typ przetargu: Dostawa


2015-02-11 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. Wentylacja nawiewno – wywiewna pomieszczeń kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi /zmywalnia i wydawanie posiłków/ w Miejskim Przedszkolu nr 14 zlokalizowanym przy ul. Nawojowskiej 9 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-03-04
Typ przetargu: Usługa


2015-02-03 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta  Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-02-20
Typ przetargu: Dostawa


2015-02-10 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie dokumentacji technicznej na usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych w Zespole Szkół Nr 4 w Nowym Sączu ul. Św. Ducha 6 wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich (protokoły kominiarskie)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-02-19
Typ przetargu: Usługa


2015-01-23 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. Wentylacja nawiewno – wywiewna pomieszczeń kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi /zmywalnia i wydawanie posiłków/ w Miejskim Przedszkolu nr 14 zlokalizowanym przy ul. Nawojowskiej 9 w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-02-05
Typ przetargu: Usługa


2015-01-12 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. “Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Zygmuntowskiej 2 w Nowym Sączu” realizowanego w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-02-03
Typ przetargu: Usługa


2015-01-12 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. „Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 39 w Nowym Sączu” realizowanego w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-02-03
Typ przetargu: Usługa


2015-01-07 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. “Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Nowym Sączu” realizowanego w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-30
Typ przetargu: Usługa


2015-01-07 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. “Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 73 w Nowym Sączu” realizowanego w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-30
Typ przetargu: Usługa


2015-01-13 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. “Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Królowej Jadwigi 4   w Nowym Sączu” realizowany w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-29
Typ przetargu: Usługa


2015-01-02 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. “Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy Rynku 3 w Nowym Sączu” realizowanego w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-26
Typ przetargu: Usługa


2015-01-02 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. “Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy Rynku 25 w Nowym Sączu” realizowanego w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-26
Typ przetargu: Usługa


2015-01-02 | Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: pn. “Zapewnienie dostaw ciepła dla budynku zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 31 w Nowym Sączu” realizowanego w oparciu o „Program poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap” w ramach Programu priorytetowego „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki
Załącznik: Szczegóły przetargu
Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2015-01-26
Typ przetargu: Usługa