Piątek, 04 grudnia 2020 Imieniny obchodzą: Barbara, Bernard, Krystian, Jan
Szukaj:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Wiśniowieckiego 56
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 443 53 83, 18 547 55 81 do 84
fax: 18 443 78 35
e-mail: mpec_ns@pro.onet.pl
strona www: www.mpec.nsi.pl
strona BIP: https://bip.malopolska.pl/mpecnowysacz

 
 

Zarząd spółki:

Paweł Kupczak - Prezes

Andrzej Brzeziński - Wiceprezes

 

Rada Nadzorcza spółki:

Miłosz Treit - Przewodniczący

Jan Wrona - Zastępca Przewodniczącego R.N.

Grażyna Święs - Sekretarz R.N

Piotr Kowalik - Członek R.N.

Wiesław Cięciwa - Członek R.N.


 

 

Katalog usług


MPEC to nowoczesne przedsiębiorstwo energetyczne powstałe w grudniu 1996r. w wyniku restrukturyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Specjalizujemy się w wytwarzaniu i przesyle energii cieplnej zarówno dla celów centralnego ogrzewania jak i do podgrzewu centralnej ciepłej wody.
Zakresem swego działania obejmujemy dwa miasta: Nowy Sącz i Stary Sącz.
Na prowadzoną przez nas działalność zgodnie z przepisami ustawy energetycznej posiadamy koncesje oraz wprowadzony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w 2005 roku.
System Zarządzania Jakością stanowi nie tylko marketingową wizytówkę dobrze funkcjonującej firmy, ale przede wszystkim daje zarządzającemu możliwość ciągłego doskonalenia organizacji pracy.

Działalność swą prowadzimy poprzez:

 • eksploatację, konserwację i remonty własnych urządzeń ciepłowniczych,
 • planowanie i prowadzenie nowych inwestycji w zakresie ciepłownictwa,
 • współudział w planowaniu i koordynowaniu rozwoju systemu ciepłowniczego na terenie miasta Nowego Sącza i Starego Sącza.

Strategiczne cele przedsiębiorstwa to:

 • rozbudowa systemu ciepłowniczego wraz z jego modernizacją,
 • zwiększenie sprawności i modernizacja dużych źródeł ciepła,
 • poprawa stanu powietrza, szczególnie w strefie staromiejskiej,
 • polepszenie ekonomiki produkcji energii cieplnej,
 • utrzymywanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń energetycznych celem zapewnienia ich bezawaryjnej pracy,
 • podniesienie prestiżu firmy wśród odbiorców usług i pracowników w oparciu o międzynarodowe standardy.

Efektem docelowym modernizacji kotłów z rusztem ruchomym będzie:

 • osiągnięcie sprawności w granicach 85 %,
 • spełnienie europejskich norm ochrony środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń,
 • zaoszczędzenie ok. 10 % ciepła.

Dodatkowe usługi świadczone przez naszą spółkę:

 • usługi transportowo-sprzętowe (przewóz mebli i innych rzeczy, roboty ziemne),
 • eksploatacja i nadzór nad kotłowniami gazowymi i olejowymi,
 • remonty, usuwanie awariiii inst. wewnętrznych c.o. i c.c.w. oraz sieci i węzłów cieplnych,
 • roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe,
 • roboty elektryczne (także automatyki przemysłowej oraz pomiary ochronne),
 • usługi tokarskie, ślusarskie i spawalnicze,
 • usługi laboratoryjne (m.in. badanie opału, wody do celów technologicznych),
 • odśnieżanie, usuwanie śniegu i nawisów lodowych (na niewielkich wysokościach).