Czwartek, 28 maja 2020 Imieniny obchodzą: Justyna, Wilhelm, German
Szukaj:

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Nowym Sączu

Zadania Rady

  1. Opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta Nowego Sącza;
  2. Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 j.t.) oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy;
  3. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania sektora pozarządowego;
  4. Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej organizacjami pozarządowymi;
  5. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
  6. Rekomendowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisjach konkursowych.

 

Zmiana uchwały:

http://www.nowysacz.pl/content/resources/urzad/rada_miasta/uchwaly/07/2016_rok/XXXIII_SRMNS/u_xxxiii_347_16_vii.pdf

 

Zasady powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

http://www.nowysacz.pl/content/resources/urzad/rada_miasta/uchwaly/06/XXXVIII_SRMNS/u_xxxviii_389_12_v.pdf