Czwartek, 28 maja 2020 Imieniny obchodzą: Justyna, Wilhelm, German
Szukaj:

Kategoria: Przedsiębiorczość-news

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2019 - zgłaszanie kandydatur do 23 sierpnia br.

 

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019.
Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.
 
Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
1) mały przedsiębiorca
2) średni przedsiębiorca
3) duży przedsiębiorca
 
Laureatów Nagrody wskaże Małopolska Rada Gospodarcza, grono ekspertów – praktyków z otoczenia biznesu oraz profesorów największych małopolskich uczelni.
Laureaci otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej oraz prawo do posługiwania się tytułem „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019 w kategorii mały przedsiębiorca / średni przedsiębiorca / duży przedsiębiorca”.
 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie powinni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej (Regulamin)
Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 23 sierpnia 2019 r. (Wniosek).
 
Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Małopolska Nagroda Gospodarcza 2019” na adres:
 
                                       Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
                                     Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

                                                             ul. Racławicka 56
                                                               30-017 Kraków
 
lub składać w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki: III piętro, pokój 352.
O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 
Osoba do kontaktu:
Patrycja Krasińska, tel. 12 63 03 225, e-mail: patrycja.krasinska@umwm.pl

 

Szczegóły na stronie www.malopolskanagrodagospodarcza.pl

 

 


 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Autor: - Dodano: 2019-05-07 08:35:50