Piątek, 04 grudnia 2020 Imieniny obchodzą: Barbara, Bernard, Krystian, Jan
Szukaj:

English 

Zainwestuj w Nowym Sączu 

 

 

 

 

Artykuł o Nowym Sączu w Polish Business Magazine "Poland for Investors&Visitors 2017"


 

Położenie

Odległości do wybranych miast

Drogi

Kolej

Transport lotniczy

Profil gospodarczy

Miejsce na sukces

Miasto silnych marek

Miasto wiedzy

Największe inwestycje w mieście

Planowane i realizowane inwestycje lokalne / ponadlokalne

Nowy Sącz po godzinach

Najważniejsze wydarzenia kulturalne i biznesowe

Nowy Sącz wspiera inwestorów

 

 

 

Położenie

 

Nowy Sącz jest miastem na prawach powiatu grodzkiego, stolicą powiatu nowosądeckiego, który sąsiaduje z sześcioma powiatami województwa małopolskiego: nowotarskim, limanowskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim oraz gorlickim, a od strony południowej ze Słowacją.

 

Odległości do wybranych miast

 

 

 

 

 do góry

Drogi

 

Nowy Sącz jest miastem tranzytowym na trasie Kraków – Koszyce – Budapeszt (z Nowego Sącza droga krajowa nr 87 prowadząca do przejścia granicznego w Mnišku n/Popradem).

 

 

Kolej

 

 do góry

Transport lotniczy

 

 

Profil gospodarczy

 

Nowy Sącz to trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto w województwie małopolskim. Główny ośrodek miejski, administracyjny, kulturalny, edukacyjny i gospodarczy subregionu sądeckiego. Dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego, a także powiatów limanowskiego i gorlickiego, jest centrum usług publicznych z zakresu administracji samorządowej, rządowej, sądowniczej, skarbowej, jak również oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sportu. Jest głównym ośrodkiem zatrudnienia oraz przedsiębiorczości.
Nowy Sącz należy do grupy miast nieposiadających wyraźnej specjalizacji gałęziowej. Posiada natomiast wyraźnie zarysowane funkcje handlowe oraz równie dobrze rozwinięte usługi nierynkowe, głównie w zakresie administracji oraz ochrony zdrowia. Stosunkowo duże znaczenie ma sektor transportowy, a także budownictwo i przemysł przetwórczy.
Turystyka dla Nowego Sącza nie jest główną gałęzią rozwoju, jednak miasto jest atrakcyjnym punktem na szlaku turystycznych wędrówek osób przyjeżdżających na wypoczynek do okolicznych gmin uzdrowiskowych (Piwniczna-Zdrój, Żegiestów, Muszyna, Krynica-Zdrój, Szczawnica). Zaletą miasta jest również bliskość ośrodków narciarskich (Piwniczna-Zdrój, Rytro, Wierchomla, Krynica-Zdrój).
Miasto posiada długofalową strategię rozwoju Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020+.

 do góry

Miejsce na sukces

 

Współczynnik przedsiębiorczości mieszkańców za 2017 rok, analizowany jako liczba firm przypadająca na 1000 osób, dla Nowego Sącza wynosił 117 i był wyższy niż w województwie małopolskim (112).
Władze miasta poprzez swoje działania starają się stwarzać odpowiednie warunki i klimat do prowadzenia działalności gospodarczej w Nowym Sączu.
Nowy Sącz znajduje się w czołówce miast  przyjaznych  przedsiębiorcom, czego dowodem są wysokie pozycje w niezależnych rankingach, m.in. 9. miejsce w rankingu miast atrakcyjnych dla biznesu, w kategorii miast od 50 do 150 tys. mieszkańców, opublikowanym przez miesięcznik „Forbes” w 2015 r. czy też maksymalna liczba punktów za wspieranie przedsiębiorczości i promocję zatrudnienia w „Rankingu samorządów Rzeczpospolitej 2015”.
W raporcie „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017”, który powstał na zamówienie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Nowy Sącz otrzymał złotą gwiazdę zarówno w kategorii miast na prawach powiatu jak i gmin miejskich. Złota gwiazda to najwyższe wyróżnienie, które oznacza najwyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych w danym powiecie lub gminie.
To tutaj liczba milionerów znacznie przekracza średnią krajową. W Nowym Sączu mieszka ich ponad stu, w tym aż czterech milionerów od lat notowanych na listach najbogatszych Polaków (Ranking "Wprost" 2017: Kazimierz Pazgan / Grupa KONSPOL – 41. miejsce, Ryszard Florek / FAKRO – 60. miejsce, Józef i Marian Koral / Fabryka Lodów KORAL – 67. miejsce, Roman Kluska / Założyciel firmy OPTIMUS – 91. miejsce.
To właśnie w Nowym Sączu od kilku lat inwestuje dwóch polskich miliarderów (Ranking "Wprost" 2017: Tomasz Domagała z rodziną / Grupa Famur – Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG – 12. miejsce, Zbigniew Jakubas / Grupa NEWAG – 20. miejsce). Właściciel marki WIŚNIOWSKI jest finalistą międzynarodowego konkursu EY World Entrepreneur of the Year 2014. Znalazł się również w Galerii Sław światowej przedsiębiorczości.
W 2012 r. miasto  przyjęło Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości wskazujący priorytety i instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
Od kilku lat działa Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów  Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza, będąca ciałem opiniodawczo–doradczym w zakresie prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego Sądecczyzny.
Miasto prowadzi również działania na rzecz promocji postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, czego efektem jest już 6 edycji projektu pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. Celem projektu jest kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej i odpowiedzialnej postawy wśród młodzieży, popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz promocja lokalnych zasobów i wyróżników Sądecczyzny w obszarze przedsiębiorczości. W ramach projektu odbywają się m.in. wykłady z wiedzy ekonomicznej, moduły ćwiczeniowe oraz warsztaty z przedsiębiorcami.
Gospodarka Nowego Sącza posiada również rozbudowaną sieć instytucji otoczenia biznesu, która zapewnia szybszy przepływ informacji, lepszą obsługę firm oraz dostęp do wysokiej jakości usług. Dzięki temu przedsiębiorstwa stają się konkurencyjne i mogą się rozwijać.
W konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości 2016”, organizowanym przez Komisję Europejską, Małopolska została najbardziej przedsiębiorczym regionem Europy, przedstawiając najbardziej przyszłościową wizję rozwoju przedsiębiorczości w Europie.

 do góry

Miasto silnych marek

 

Szczegółowe informacje

 

 

Miasto wiedzy

 

Nowy Sącz oferuje dostęp do wykształconej kadry pracowników, którzy stanowią trzon lokalnych firm. Dysponuje potencjałem naukowym działających uczelni wyższych. Na terenie Nowego Sącza działają 2 szkoły wyższe kształcące ok. 4,5 tys. studentów.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 

    Będąca „dzieckiem” sądeckich samorządowców uczelnia dzieli się na 6 instytutów:
    Ekonomiczny, Języków Obcych, Techniczny, Kultury Fizycznej, Pedagogiczny oraz
    Zdrowia.

                             Siedzibą Instytutu technicznego jest nowoczesny obiekt, w którym studenci mogą 
                             korzystać z multimedialnych sal wykładowych, nowoczesnych pracowni kompute-                              rowych i specjalistycznych laboratoriów. Instytut aktywnie współpracuje z otocze-
                             niem społeczno-gospodarczym, a w szczególności ze środowiskiem przemysłowym
                             Partnerami przemysłowymi są m.in. tacy potentaci jak:  Fakro Sp. z o.o., Newag S.A.,
                             Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.
                             Przedmiotem zazdrości wielu uczelni w kraju jest również nowy kompleks akade-
                             micko-sportowy składający się na infrastrukturę Instytutu Kultury Fizycznej.

 

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University


    To jedna z pierwszych niepublicznych uczelni w kraju, która przez lata brylowała w
    rankingach na najlepszą uczelnię w swojej kategorii. Uczelnia kształci na kierunkach:
    Informatyka, Zarządzanie, Psychologia. Realizuje również prestiżowe studia MBA
    dzięki partnerstwu z National-Louis University w Chicago.

 


W mieście funkcjonuje również wiele ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą specjalistów w różnych kierunkach, m.in.: kolejnictwo, elektryka i elektronika, mechatronika, mechanika, motoryzacja, budownictwo, spedycja i logistyka, gastronomia i technologia żywności, krawiectwo i technologia odzieży, reklama, turystyka i hotelarstwo.
W Nowym Sączu kładzie się nacisk na wysoką jakość kształcenia, czego najlepszym przykładem jest Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu. Od kilku lat szkoła pozostaje w ścisłej czołówce najlepszych techników. W 2014, 2015 oraz 2018 roku zdobyła 1 miejsce w grupie techników jako najlepsza szkoła ponadgimnazjalna w Polsce, w prestiżowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY, zdecydowanie wyprzedzając wszystkie technika w kraju.

 

 

Oferta kształcenia w szkołach wyższych i ponadgimnazjalnych jest dynamicznie dostosowywana do zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy i potrzeb inwestorów.

 do góry

Największe inwestycje w mieście

 


Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej z przyległymi terenami gmin sąsiednich.
        Największa inwestycja wodno-ściekowa w Małopolsce o wartości ponad 337 mln zł. Na budowę
        174 km sieci kanalizacyjnej i 70 km wodociągowej Sądeckie Wodociągi otrzymały ponad 171 mln zł     
        dofinansowania z Unii Europejskiej. Spółka odbudowała około 37 km dróg. Do sieci wodociągowej
        zostanie podłączonych około 8 tys. nowych użytkowników, a do sieci kanalizacyjnej prawie 19 tys. 
        osób.


Obwodnica Północna Nowego Sącza
Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga
        powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza – przełożenie DK28 – Zator – Przemyśl.
        Ponad dwukilometrowy odcinek drogi wart 98 mln zł


Park Technologiczny MMC Brainville
Wartość inwestycji – ponad 111 mln zł


Siedziba Komendy Miejskiej Straży Pożarnej

        Wartość inwestycji – 23 mln zł


Siedziba Komendy Miejskiej Policji

        Wartość inwestycji – 49 mln zł


Siedziba Sądu Rejonowego
Jest to pionierski projekt w skali całego kraju, został on zrealizowany w formule partnerstwa
        publiczno-prywatnego, gdzie po raz pierwszy w takim przedsięwzięciu uczestniczy jednostka Skarbu
        Państwa.

        Wartość inwestycji – 125 mln zł


Osiedle Błonia

        Wartość inwestycji – 20 mln zł (I etap)


Galerie handlowe: Sandecja, Gołąbkowice, Trzy Korony


Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ

        Wartość inwestycji – 15 mln zł


Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji
Wartość inwestycji – 20 mln zł


 

 do góry

Planowane i realizowane inwestycje lokalne / ponadlokalne

 


Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 (wraz z budową nowego mostu na rzece Dunajec)
        – 90,8 mln zł


Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami / I ETAP  Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – 53,1 mln zł


Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 47 w Nowym Sączu – 50 mln zł


Przebudowa dworca Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu – 11 mln zł


Budowa dworca autobusowego MDA – 8 mln zł
W Nowym Sączu powstanie jeden z najnowocześniejszych dworców w całej Polsce, który nie tylko
        usprawni podróżowanie, ale również stanie się architektoniczną wizytówką regionu.


Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe – 3,3 mln zł


Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt  - 1,3 mln zł


Budowa basenu na wolnym powietrzu nad Kamienicą


Rewitalizacja „Maślanego Rynku”

        Planowane jest m.in.  utworzenie biblioteki z czytelnią multimedialną, pełnowymiarowej i 
        wielofunkcyjnej sali gimnastycznej, centrum wystawienniczo-konferencyjnego, dwupoziomowego
        parkingu podziemnego.


Budowa drogi alternatywnej do ul . Węgierskiej – „Węgierska Bis”, w tym budowa mostu na odcinku Nowy Sącz – Świniarsko

        Budowa sześciokilometrowego odcinka drogi uwolni tereny pod inwestycje przemysłowe o
        szacowanej wielkości ok. 150 ha


Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca – 26,6 mln zł


Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja  istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – 7 mld zł - www.podleze-piekielko.pl


Budowę i przebudowa ok. 50 km odcinka drogi Krajowej nr 75 po nowym lub/i istniejącym śladzie – 1,5 mld zł - www.dk75.pl


 

Nowy Sącz po godzinach

 

O atrakcyjności miasta stanowi również jego oferta sportowa i rekreacyjna. Dotyczy to zarówno możliwości uprawiania sportu na poziomie półwyczynowym i wyczynowym, a także aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Wizytówką miasta jest bez wątpienia ponad stuletni klub „Sandecja” i jego drużyna piłki nożnej grająca w Ekstraklasie, a także wywodzący się z klubów sportowych Dunajec i Start kajakarze górscy – olimpijczycy, medaliści mistrzostw świata i Europy. Chlubę miastu przynosi również kobieca drużyna piłki ręcznej Olimpia – Beskid grająca w I lidze.
W grach zespołowych kluby sądeckie występują w ligach piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, rugby. Sporty indywidualne to bogate w sukcesy kajakarstwo górskie, tenis, narciarstwo klasyczne, a ostatnio również – alpejskie, żeglarstwo, lekka atletyka, biegi przełajowe, sporty walki.
W mieście organizowane są gale bokserskie, a także imprezy kolarskie cieszące się dużym zainteresowaniem uczestników, sympatyków oraz kibiców. W latach 2015 i 2016 Nowy Sącz był gospodarzem jednego z najważniejszych wyścigów kolarskich na świecie – 72. i 73. Tour de Pologne.

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia dostęp do bogatej bazy sportowo – rekreacyjnej: kryta pływalnia, sala widowiskowo – sportowa z jedną z największych w Polsce ścianek wspinaczkowych, zespół kortów, lodowisko – zimą, boiska do piłki plażowej, stadiony w tym miejski spełniający wymogi do organizacji meczów piłki nożnej na poziomie pierwszej ligi  oraz do organizacji imprez masowych, nowo powstały największy w Polsce pumptrack, składający się z 4 torów rowerowych a także Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej, w tym strefy: zabaw dla dzieci, ograniczonego dostępu, wspinaczki rodzinnej, rowerowa, relaksu, siłowni plenerowej oraz skatepark.

 

 

Miasto stawia na rozwój i modernizację infrastruktury służącej upowszechnianiu sportu kwalifikowanego, kultury fizycznej oraz organizacji imprez sportowych, masowych i rekreacyjnych.
W Nowym Sączu przystąpiono do realizacji dużego projektu nawiązującego do tradycji sprzed wieku „Sądeckiej Wenecji”, będącym centrum kulturalno – rekreacyjno – sportowym.

Zaplecze aktywności kulturalnej w mieście stanowią liczne instytucje i placówki, m.in.: Miejski Ośrodek Kultury oraz dwie marszałkowskie instytucje kultury – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Dzięki znakomitej bazie oraz aktywnej działalności tych placówek, miasto urasta do rangi jednego z najważniejszych ośrodków kulturalnych w województwie małopolskim. Obok wymienionych instytucji kultury funkcjonują również: Nowosądecka Mała Galeria, Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego z 7 filiami osiedlowymi, aspirująca do roli wielofunkcyjnego centrum kultury, Pałac Młodzieży, kinowe multipleksy, oddziały muzealne, galerie, salony sztuki i inne placówki kulturalne.
Środowisko kulturowe miasta to również liczne dobra materialne: układy urbanistyczne, zabytki architektury (m.in. Sądecki Rynek – największy w Małopolsce po krakowskim, Ratusz, Baszta Kowalska – ruiny zamku królewskiego, Bazylika kolegiacka św. Małgorzaty, Dom Gotycki, Kapliczka „szwedzka”, Synagoga – od września 2015 r. ponownie wykorzystywana w celach religijnych i będąca miejscem pielgrzymek chasydów z całego świata).

 

 

Sądecki Park Etnograficzny będący skansenem regionalnym, prezentującym kulturę ludową Sądecczyzny, jest prawdziwą atrakcją turystyczną Nowego Sącza. Na obszarze ponad 20 ha zgromadzono 68 obiektów i ponad 7 tys. eksponatów. Oryginalnym dopełnieniem klasycznego skansenu jest Miasteczko Galicyjskie, będące rekonstrukcją miasteczka z końca dziewiętnastego wieku, rodem z Galicji – prowincji Austro-Węgier. Jest to unikatowy projekt w skali całego kraju, a w Europie i świecie jest czymś wyjątkowym. W Miasteczku znajduje się ok. 20 obiektów, a wśród nich: starosądecki ratusz, mała remiza straży pożarnej oraz budynki mieszkalne, w których zaaranżowano m.in.: pracownię zegarmistrzowską, zakład fotograficzny, warsztat garncarza, księgarnię, sklep kolonialny, zakład krawiecki, aptekę, pocztę, cukiernię – wszystko w atmosferze z epoki w stylu retro. W rekonstruowanych budynkach znajdują się sale wystawowe, hotel, karczma regionalna, a także centrum konferencyjne.

 

 do góry

Najważniejsze wydarzenia kulturalne i biznesowe

 


Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
Miasto jest gospodarzem corocznego Forum Ekonomicznego Młodych Liderów odbywającego się
        obok Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. Forum, które jest największym międzynarodowym
        spotkaniem liderów młodego pokolenia, porusza kwestie ekonomiczne, gospodarcze i społeczne.


Sądeckie Targi Budownictwa
Posiadające wieloletnią tradycję Sądeckie Targi Budownictwa przyciągają wystawców z całej Polski.


Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR
Co roku w Nowym Sączu spotykają się zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne
        regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W sumie w imprezie
        uczestniczy ok. 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.


Imieniny Miasta
Cykliczna, lubiana i oczekiwana przez mieszkańców impreza. Imieniny Nowego Sącza to wspaniałe
         koncerty, konkursy i dużo dobrej zabawy.


Jesienny Festiwal Teatralny
Największa coroczna impreza teatralna, podczas której mieszkańcy Nowego Sącza, przez dwa
        tygodnie, mają okazję oglądać spektakle w wykonaniu najsłynniejszych teatrów z całej Polski, z
        udziałem najlepszych polskich aktorów.


Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari
Konkursowi zawsze towarzyszą interesujące wydarzenia festiwalowe: spektakle operowe, koncerty
        symfoniczne i kameralne z udziałem najwybitniejszych polskich i zagranicznych artystów.


Międzynarodowy Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN & CLASSIC
Cykliczne wydarzenie, które dzięki swojej niebanalnej, przystępnej i bezpretensjonalnej formule
        zaciekawia muzyką klasyczną liczne grono słuchaczy.


Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki KARPATY OFFer
Trzy dni z karpacką muzyką, teatrem, tańcem oraz performance’m, w których pojawiają się  zarówno
        elementy tradycji, jak i współczesności.


Festiwal Filmowy NOWE KINO – NOWY SĄCZ
Ogólnopolskie wydarzenie. Konkursowy przegląd krótkometrażowej filmowej twórczości fabularnej
        otwarty na wszelką twórczość filmową, poczynając od filmów, które powstały w szkołach filmowych,
        a na offowej twórczości kończąc.


 Nowy Sącz wspiera inwestorów

 

Zwolnienie od podatku dochodowego – polska strefa inwestycji
Pomoc publiczna z tytułu inwestycji na wszystkich terenach w Nowym Sączu (prywatnych i publicznych) ma formę zwolnień w podatku dochodowym.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości
Inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z realizacją nowej inwestycji.

Wsparcie zatrudnienia - Sądecki Urząd Pracy

- pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,

- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy,

- wsparcie tworzenia miejsc pracy,

- wsparcie przy zatrudnieniu niepełnosprawnych.

One Stop Shop
W trosce o wysoką jakość obsługi inwestorów w Urzędzie Miasta Nowego Sącza funkcjonuje Stanowisko Obsługi Inwestora, które jest pierwszym punktem kontaktu dla inwestorów.
Inwestorzy otrzymują informację o możliwościach i warunkach inwestowania w Nowym Sączu, a także kompleksową pomoc podczas każdej fazy realizacji procesu inwestycyjnego, jak i również serwis poinwestycyjny.

 

do góry