Niedziela, 07 czerwca 2020 Imieniny obchodzą: Robert, Wiesław, Jarosław
Szukaj:

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 7  lutego 2019 r.

WOR.RKS.2111.5.2018

I N F O R M A C J A
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na
kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosiło się 4 kandydatów. Wszyscy kandydaci spełniają wymagania formalne w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie o dokładnym terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Autor: Przygotował: Piotr Somczyński Dodano: 2019-01-07 14:23:07