Niedziela, 07 czerwca 2020 Imieniny obchodzą: Robert, Wiesław, Jarosław
Szukaj:

Kategoria: Oferty pracy w jednostkach - stanowiska kierownicze

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 155

 

 Nowy Sącz, 25 kwietnia 2019 r.

WOR.RKS.2111.1.2019

I N F O R M A C J A
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na
kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 155

Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że do naboru na ww. stanowisko zgłosiło się 5 kandydatów, spośród których 1 kandydat nie spełnia wymagań formalnych w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani indywidualnie o dokładnym terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 

Autor: Michał Sach - Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Przygotował: Piotr Somczyński Dodano: 2019-04-25 11:06:58